Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017: Hợp tác để giải quyết thách thức của thời đại
13:55 | 26/03/2017
Ngày 25-3, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 đã khai mạc tại Bác Ngao, miền Nam Trung Quốc. Ngoài lãnh đạo nước chủ nhà Trung Quốc, còn có lãnh đạo 5 quốc gia, hơn 80 quan chức cấp bộ trưởng phụ trách vấn đề kinh tế, quốc tế các nước tham dự diễn đàn. Xem tiếp
.
.
.