Hàn Quốc tiếp tục kiện Nhật Bản lên WTO
09:02 | 03/06/2020
Ngay sau khi dịch bệnh lắng dịu, Hàn Quốc đã lập tức đâm thêm đơn kiện Nhật Bản lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
.
.