Thủ tướng Đức kêu gọi các công ty tránh lệ thuộc Trung Quốc
08:37 | 20/10/2020
Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi các công ty Đức đa dạng hóa sản xuất sang các thị trường khác ở châu Á, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc.
.
.