Bình Sơn: Phát triển phong trào TDTT quần chúng
21:34 | 17/08/2018
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng ở huyện Bình Sơn được đẩy mạnh. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện, thi đấu ở nhiều bộ môn thể thao. Xem tiếp
.
.
.