Ngoạn cảnh chùa Linh Tiên
16:36 | 30/05/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Ở Quảng Ngãi, nói đến những ngôi chùa cổ nổi tiếng phải kể có chùa Thiên Ấn, chùa Diệu Giác. Chùa Linh Tiên cũng rất cổ, không nổi tiếng bằng, nhưng lại có những nét riêng mà các chùa khác không có.
.
.