Thăm chùa cổ, lạc lối giữa rừng phong thay lá lớn nhất Việt Nam
22:29 | 24/01/2021
Rừng phong Tam Ban ở thành phố Chí Linh, Hải Dương đang vào mùa thay lá. Đây là rừng phong thuộc loại lớn và lâu năm nhất ở Việt Nam, có diện tích lên đến 100ha.
.
.