Lý Sơn: Cơ hội để trở thành Khu du lịch Quốc gia
11:43 | 07/10/2019
(Báo Quảng Ngãi) - Huyện Lý Sơn là địa phương nằm trong quy hoạch "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" đã được Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ hội để Lý Sơn phấn đấu trở thành "hạt nhân" của Khu du lịch Quốc gia.
.
.