Khánh thành công trình tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam
15:46 | 27/07/2020
Sáng 26/7, tại Tân Biên (Tây Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo (1930-2020), 59 năm thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (1961-2020) và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.
.
.