Cảm thức trăng trong thơ Trần Hữu Sơn
15:13 | 21/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Nhà thơ Trần Hữu Sơn làm thơ từ những ngày còn học THPT. Chắt chiu cả một đời làm thơ, nhưng Trần Hữu Sơn chỉ mới ra mắt bạn đọc hai tập thơ, đó là tập "Miền trăng" do Nhà Xuất bản Lao động, năm 2016 và tập "Tháp cát", Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, năm 2019.
.
.