Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi: Đặc biệt và nhiều ý nghĩa
10:46 | 28/11/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Sau bao ấp ủ, giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) mang tên một nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc đã chính thức được trao tặng - giải thưởng Nguyễn Đình Thi. Một trong hai người được trao giải thưởng lần thứ I năm 2020 là một người con của Quảng Ngãi - nhà thơ Thanh Thảo.
.
.