Cuốn sách đặc biệt về chiến tranh biên giới tới tay bạn đọc Thủ đô
15:20 | 13/02/2019
Cuốn sách "Những người đi giữ biên cương" của nhóm tác giả Ngô Văn Học (chủ biên), Đặng Vương Hưng, Hoàng Văn Thiềng và Lê Anh Sáng, chính thức ra mắt độc giả Thủ đô ngày 8-1.
.
.