Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn: Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc
09:03 | 11/06/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Tuần lễ Văn hóa - Du lịch (VH - DL) huyện Lý Sơn lần thứ II năm 2019 là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của huyện đảo tiền tiêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong những ngày này, các đơn vị chức năng ở huyện Lý Sơn đang gấp rút hoàn thành các hạng mục để chuẩn bị sẵn sàng cho Tuần lễ.
.
.