Hát Xoan được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể
10:45 | 08/12/2017
Hát Xoan Phú Thọ được đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Xem tiếp
.
.
.