Công bố dự án "Tủ sách Biển đảo quê hương"
07:33 | 12/12/2019
"Nơi đầu sóng" và "Mắt trùng khơi" của nhóm tác giả Lữ Mai - Trần Thành là 2 cuốn sách đầu tiên trong dự án "Tủ sách Biển đảo quê hương" do Nhà Xuất bản Văn học và Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thực hiện, được công bố sáng 10-12, tại Hà Nội.
.
.