Công bố 3 bộ phim tư liệu quý hiếm về chiến tranh Việt Nam
14:23 | 20/04/2018
Ngày 20/4, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức công bố giới thiệu 3 bộ phim sưu tầm ở Pháp theo Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam. Xem tiếp
.
.
.