Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Yếu tố quyết định sự phát triển
10:11 | 19/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực thực hiện Kết luận số 17 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất, kinh doanh, giai đoạn 2016 - 2020.
.
.