Phát triển nghề ở nông thôn: Tiền đề để giữ các tiêu chí mềm
15:41 | 14/04/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các xã: Phổ An (Đức Phổ), Đức Phong (Mộ Đức) và Bình Chánh (Bình Sơn) đã phát triển nhiều cơ sở may gia công tại địa phương. Các cơ sở này không chỉ giải quyết việc làm cho lao động địa phương, mà còn là tiền đề để giữ vững các tiêu chí mềm trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
.
.