Bộ GD&ĐT ban hành thông tư hướng dẫn xét thăng hạng giáo viên
08:03 | 08/12/2021
Thông tư 34/2021/TT- BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
.
.