Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
16:43 | 18/02/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
.
.