Tăng cường quản lý tàu cá, gỡ "thẻ vàng" IUU
14:25 | 11/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và gỡ "thẻ vàng" thủy sản, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, các sở, ngành liên quan và chính quyền, hội, đoàn thể các địa phương ven biển trong tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ.
.
.