Chống khai thác IUU: Sớm khắc phục những bất cập
15:45 | 22/01/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Việc thực hiện các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác này vẫn còn một số bất cập cần khắc phục.
.
.