Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: Còn nhiều việc phải làm
10:10 | 19/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2306/QĐ-UBND ngày 30.11.2017, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, hướng đến mục tiêu giữ gìn đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật biển trên địa bàn tỉnh, nhưng đến nay các chương trình, dự án đề ra vẫn còn nằm trên giấy.
.
.