Chậm chuyển đổi nghề cho ngư dân
17:30 | 10/08/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Nghề khai thác thủy sản ven bờ đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Vì thế, việc chuyển đổi nghề để đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân đang là vấn đề đặt ra hiện nay.
.
.