Nhìn thấy gì từ chỉ số tăng trưởng tích cực của Quảng Ngãi?
10:14 | 18/04/2021
Vượt qua năm 2020 với nhiều khó khăn và thách thức, Quảng Ngãi vẫn đạt được những chỉ số tăng trưởng đầy tích cực, mở ra cơ hội để có thêm nhiều bước tiến vững chắc trong giai đoạn mới.
.
.