Điều hành ngân sách đến cuối năm 2020: Giảm chi tương ứng giảm thu
08:18 | 02/06/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Do tác động của dịch Covid-19, năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ hụt khoảng 5.500 tỷ đồng. Để sớm phục hồi sản xuất, ổn định kinh tế - xã hội, Quảng Ngãi đang xây dựng kịch bản điều hành ngân sách đến cuối năm theo hướng giảm chi tương ứng với việc giảm thu; đồng thời có giải pháp thu nợ thuế phù hợp.
.
.