Đầu tư công năm 2021: Một số chủ đầu tư đề xuất cắt vốn
21:46 | 23/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Dù nguồn ngân sách của tỉnh gặp khó khăn, nhưng UBND tỉnh vẫn cân đối, bố trí vốn cho các công trình, dự án (DA) từ chuyển tiếp đến khởi công mới trong năm 2021. Tuy nhiên, nhiều DA thực hiện không đảm bảo tiến độ đề ra, chủ đầu tư phải đề xuất cắt vốn, hoặc bị tỉnh chuyển nguồn vốn sang DA khác.
.
.