Kết nối đô thị vệ tinh: Cần đầu tư những công trình chiến lược
09:09 | 16/09/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị để đưa TP.Quảng Ngãi trở thành đô thị loại I, thì yêu cầu cấp bách hiện nay đối với TP.Quảng Ngãi là cần có sự kết nối với các đô thị vệ tinh. Có như vậy thì hệ thống đô thị trong khu vực mới phát triển đồng bộ.
.
.