Cập nhật lúc: 22:24, 15/05/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND​ quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

​Theo đó, UBND tỉnh quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, UBND cấp huyện; Chi cục trưởng, trưởng ban trực thuộc sở; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với nội dung quản lý gồm: Quản lý về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng công chức, viên chức và công chức cấp xã. Bố trí, phân công công tác; điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác; tiếp nhận, chuyển công tác; phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển; chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã. Quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương, bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức; xét chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

PV

 

 

.