Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
16:14 | 20/06/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
.
.