Từ 1-7, thu nhập trên 11 triệu mới phải nộp thuế
22:37 | 04/06/2020
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng
.
.