Quy định mức chi thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"
22:19 | 02/08/2018
(Baoquangngai.vn)- ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ​-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xem tiếp
.
.
.