Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công chức
22:12 | 20/05/2018
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định về việc nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xem tiếp
.
.
.