Học sinh, sinh viên được vay ưu đãi tối đa 2,5 triệu/tháng
15:06 | 21/11/2019
Mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 2,5 triệu đồng/tháng kể từ 1-12-2019.
.
.