Hội Luật gia tỉnh: Kiên trì mục tiêu "Vì dân, vì công lý"
14:23 | 13/07/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Với tinh thần "Dân chủ, sáng tạo, phát triển, vì dân, vì công lý", những năm qua, Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng, góp phần tạo sự công bằng xã hội...
.
.