Đảo đảm ANTT, TTATGT trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
17:35 | 18/10/2020
(Baoquangngai.vn)- Tối ngày 17.10, Công an thành phố Quảng Ngãi ra quân tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT, TTATGT trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
.