Phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam
16:00 | 20/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Qua từng giai đoạn lịch sử, phẩm chất "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng và góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, phẩm chất tốt đẹp ấy tiếp tục được phát huy...
.
.