Từ cuối tháng 12 sẽ có nhiều đợt không khí lạnh mạnh tăng cường
18:53 | 10/12/2019
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ cuối tháng 12-2019 và đầu tháng 1-2020 sẽ có các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường với tần suất 3-5 ngày/đợt.
.
.