Đồng lòng giải quyết "bài toán" rác thải ở xã Phổ Thạnh
21:43 | 14/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các cơ quan chức năng và địa phương đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Thông báo kết luận số 668 của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, tại buổi đối thoại với nhân dân xã Phổ Thạnh liên quan đến việc xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phổ Thạnh (Đức Phổ).
.
.