Giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ
14:52 | 08/07/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030", công tác đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thúc đẩy phong trào thi đua trong thế hệ trẻ.
.
.