Học và làm theo Bác từ những việc bình dị
21:54 | 29/05/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lan tỏa sự tử tế, nhân nghĩa trong cộng đồng.
.
.