Tiếp tục xây dựng gương điển hình học Bác
20:47 | 17/03/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm.
.
.