Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực
14:49 | 15/04/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Tùy theo nhiệm vụ của từng đơn vị, điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình phong phú, thiết thực trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
.