Chuyển biến từ những buổi sinh hoạt dưới cờ
09:30 | 10/10/2019
(Báo Quảng Ngãi) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào giờ sinh hoạt dưới cờ.
.
.