50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
22:51 | 11/02/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến trọng trách lịch sử của Đảng, tính tiên phong gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đó là suốt đời chăm lo cho cuộc sống của dân, tận tụy, trung thành với dân, với nước.
.
.