Nguyện làm theo Bác
23:29 | 24/01/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi có nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến được tôn vinh, nhân rộng, bước đầu lan tỏa trong toàn xã hội.
.
.