Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị
11:43 | 25/01/2021
(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành họp phiên trù bị. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
.
.