Giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri
08:21 | 10/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổng hợp, báo cáo hơn 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Trong đó có nhiều vấn đề kéo dài nhiều năm, nhưng chưa được giải quyết.
.
.