Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng
08:32 | 08/12/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, các cấp ủy đảng ở huyện Sơn Tịnh đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
.
.