Vững tin vào Đảng
15:04 | 24/01/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Xuân này, Đảng ta tròn 90 năm tuổi. Gần trọn cuộc đời gắn bó với Đảng, theo Đảng thực hiện mục tiêu cao đẹp vì độc lập, tự do của dân tộc, nên những đảng viên cao tuổi mà chúng tôi gặp thực sự là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
.
.