Gửi niềm tin, trao kỳ vọng
22:13 | 20/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng tại đại hội lần này Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra nhiều quyết sách sát đúng nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và nâng cao đời sống người dân.
.
.