Người cao tuổi giữ "pháo đài"
09:08 | 12/08/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Thủ tướng Chính phủ kêu gọi: "Mỗi gia đình phải biến ngôi nhà của mình thành pháo đài chống dịch". Kể ra, phải biến ngôi nhà của mình đang ở thành "pháo đài" cũng không dễ, nhưng sự nguy hiểm của dịch bệnh thì ai cũng đã biết, tuy mức hiểu biết về nguy cơ có thể không đồng đều. Nhưng người cao tuổi, người có bệnh lý nền được khuyến cáo phải hạn chế đến mức tối đa ra khỏi nhà, tới những chỗ tập trung đông người, là một khuyến cáo rất đáng phải tuân thủ.
.
.