Kịch bản cho tình huống xấu nhất
15:15 | 28/03/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho rằng, ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi luôn trong tư thế chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. Thành lập ngay Ban Chỉ đạo, các tiểu ban phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác truyền thông đến từng địa bàn khu dân cư, tổ dân phố; kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch ở các địa phương...
.
.