UBTVQH quyết nghị sắp xếp đơn vị hành chính 8 tỉnh
14:26 | 20/11/2019
Tại Phiên họp thứ 39, tổ chức vào chiều ngày 21/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và biểu quyết thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh.
.
.