Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6
10:16 | 17/10/2018
Để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 (cuối tháng 10), đồng thời xem xét, quyết định nhân sự thành viên Chính phủ trước khi lấy phiếu tín nhiệm... Xem tiếp
.
.
.