Không nên tùy tiện đưa học sinh ra thí điểm
21:54 | 11/06/2018
Chiều 11-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (GD). Ngay từ đầu có 59 ĐBQH đăng ký phát biểu, cho thấy các ĐB rất quan tâm đến nội dung này. Xem tiếp
.
.
.