Cử 11 công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh
21:10 | 22/02/2018
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách 11 công chức, viên chức của 5 Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi. Xem tiếp
.
.
.