Cập nhật lúc: 21:35, 08/05/2018 [GMT+7]
.

Thúc đẩy chất lượng điều hành từ tỉnh đến cơ sở


Ông Nguyễn Tiến Quang.
Ông Nguyễn Tiến Quang.

(Báo Quảng Ngãi)- Trao đổi với PV Báo Quảng Ngãi xoay quanh kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng Nguyễn Tiến Quang cho rằng, việc triển khai bộ chỉ số DDCI sẽ thúc đẩy chất lượng điều hành các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Điều này sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao kết quả thu hút đầu tư và cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.

PV: Ông cho biết bộ chỉ số DDCI có ý nghĩa như thế nào đối với việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ngãi?

Ông Nguyễn Tiến Quang: Việc Quảng Ngãi ban hành Bộ chỉ số DDCI sẽ góp phần rất lớn vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian đến. Bởi, kinh nghiệm thực tế, nhiều địa phương trong cả nước sau khi triển khai bộ chỉ số DDCI đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh rất tốt, so với các địa phương không triển khai bộ chỉ số này.

Theo quan sát của chúng tôi, về mặt chủ trương chính sách và kế hoạch, cũng như chương trình hành động triển khai Bộ chỉ số DDCI đã được Quảng Ngãi triển khai rất cụ thể. Qua kết quả điều tra khảo sát PCI từ các doanh nghiệp (DN), chúng tôi thấy rằng, lâu nay những chủ trương chính sách đúng của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chưa được triển khai tốt ở các sở, ngành và huyện, thành phố. Do đó, việc triển khai bộ chỉ số DDCI sẽ góp phần chuyển hóa những ý chí chính trị, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh đến đội ngũ cán bộ công chức, những người trực tiếp tiếp xúc với DN và người dân, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động phục vụ DN, người dân trong thời gian đến.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy bia Dung Quất.                       ẢNH: TL
Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy bia Dung Quất. ẢNH: TL


PV: Ông có nói, các tỉnh, thành có xây dựng bộ chỉ số DDCI thì sẽ góp phần rất tốt trong việc cải thiện chỉ số PCI, ông cho biết cụ thể vấn đề này?

Ông Nguyễn Tiến Quang: Như chúng ta thấy, Quảng Ninh trong thời gian gần đây đã có sự cải thiện tốt trong môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số PCI. Trong công bố mới đây của VCCI, Quảng Ninh đã đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng PCI cả nước. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai bộ chỉ số DDCI của tỉnh. Đồng thời, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh đã được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực, quyết tâm và duy trì thực hiện một cách rất bền vững.

Đối với Quảng Ngãi, kết quả PCI năm 2017 xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm xếp hạng khá. Và mục tiêu đặt ra trong thời gian đến là chuyển sang nhóm xếp hạng tốt. Chúng tôi cho rằng, nếu Quảng Ngãi làm một cách quyết liệt, khoa học và thiết thực, thì mục tiêu đề ra sẽ đạt được trong thời gian đến.

PV: Là đơn vị tư vấn cho tỉnh xây dựng, ban hành bộ chỉ số DDCI tỉnh Quảng Ngãi, VCCI tại Đà Nẵng sẽ hỗ trợ Quảng Ngãi triển khai bộ chỉ số này như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến Quang: Chúng tôi sẽ làm hết sức mình trên tinh thần khoa học và công tâm, nhằm góp phần vào việc cải thiện các chỉ số DDCI và PCI của tỉnh trong thời gian đến. Bên cạnh đó, VCCI tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung bộ chỉ số DCCI của tỉnh và xây dựng tiêu chí đánh giá của từng chỉ số, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh.

Bộ chỉ số này sẽ góp phần vào việc cạnh tranh lành mạnh giữa các sở, ngành và các huyện thành phố trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ DN, trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN. Khi triển khai bộ chỉ số DDCI của tỉnh, chúng tôi đã lấy ý kiến tham vấn của rất nhiều chuyên gia, các sở ngành; các vụ, viện và những đối tượng liên quan đến việc khảo sát DDCI, nên kết quả đánh giá sẽ xác thực, hiệu quả.


PV: Xin cảm ơn ông!


PHẠM DANH (thực hiện)


 

.