Cập nhật lúc: 08:30, 04/04/2018 [GMT+7]
.

Công an Quảng Ngãi: Khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy


Đại tá Nguyễn Thanh Trang
Đại tá Nguyễn Thanh Trang

(Báo Quảng Ngãi)- Sáu điều Bác Hồ dạy công an cách mạng luôn là nền tảng tinh thần và là cội nguồn sức mạnh để lực lượng công an nhân dân (CAND) vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948-11.3.2018), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Thanh Trang về nội dung này.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang cho biết, với Công an Quảng Ngãi, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là hành trang, động lực, hun đúc thêm tinh thần nhiệt huyết cách mạng, tận tụy, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

PV: Thưa đồng chí, thời gian qua, Công an Quảng Ngãi đã thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND như thế nào?

Đại tá Nguyễn Thanh Trang: Công an tỉnh đã phát động phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS); tổ chức nhiều đợt thông tin, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo Bác, với trên 12 nghìn lượt CBCS tham dự. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND, Công an tỉnh tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND và hưởng ứng các phong trào do Bộ Công an phát động, góp phần nâng cao nhận thức cho CBCS về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo lời Bác dạy.
 

Bác Hồ căn dặn lực lượng công an với 6 nội dung cơ bản như sau: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã đưa 6 điều Bác Hồ dạy trở thành tiêu chuẩn thi đua và đánh giá, nhận xét cán bộ. Cùng với việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh gắn với thực hiện quy chế nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Điều này đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng lực lượng cũng như trong công tác, chiến đấu của Công an tỉnh. Công an tỉnh luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm chuẩn mực về nhân cách, đạo đức, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động và tự tu dưỡng, rèn luyện đức tính khiêm tốn, giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

PV: Qua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Công an tỉnh đã đạt những kết quả như thế nào?

Đại tá Nguyễn Thanh Trang: Qua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã góp phần xây dựng đội ngũ CBCS Công an Quảng Ngãi có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; kỷ luật, kỷ cương chặt chẽ; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn quân.

Đội ngũ CBCS Công an tỉnh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện giỏi về trình độ, tinh thông về nghiệp vụ, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Từng CBCS xây dựng đức tính gương mẫu, cần cù, tận tụy trong công việc. Các lực lượng Công an tỉnh đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Lực lượng công an các đơn vị, địa phương luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, gần dân, trọng dân. Từ phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Công an Quảng Ngãi đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Điển hình như ngày 18.2.2018, chiến sĩ Lê Chí Phước, Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh, đã hy sinh khi quên mình cứu người bị đuối nước.

PV: Thời gian tới, Công an Quảng Ngãi có những giải pháp gì để tiếp tục thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy?

Đại tá Nguyễn Thanh Trang: Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng.

Chi bộ Phòng Công tác chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng, tình cảm Bác Hồ


Công an tỉnh sẽ tổng kết phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” định kỳ, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cách làm hay, sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân. Đồng thời, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các cuộc vận động khác trong CAND, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Cùng với đó, Công an tỉnh không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý; tăng cường giáo dục CBCS có phẩm chất đạo đức, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ứng xử có văn hóa, vì nhân dân phục vụ.


PV: Xin cảm ơn ông!


 NGỌC THƯƠNG
(thực hiện)


 

.