Cập nhật lúc: 08:06, 15/07/2017 [GMT+7]
.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ. Qua đại hội lần này, hội CCB ở các địa phương trong tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2017-2022 có nhiều đổi mới, nhất là trong công tác cán bộ.

Theo ông Huỳnh Minh Giữ, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là đổi mới về nhân sự chủ chốt theo hướng trẻ hóa, có trình độ, năng lực là yêu cầu tất yếu. Qua đó, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của hội trong giai đoạn mới.

-PV: Xin ông cho biết kết quả đại hội hội CCB cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua?

Ông Huỳnh  Minh Giữ: Đại hội hội CCB cấp huyện, thành phố kết thúc vào cuối tháng 6.2017. Tại đại hội lần này ở các địa phương, báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, tôi cho rằng đây là sự thay đổi lớn, thể hiện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của ban chấp hành khóa cũ. Từ đó, đại hội đã thảo luận và đưa ra những giải pháp sát, đúng trong nhiệm kỳ mới. Mặt khác, trong phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đưa ra trong thời gian đến đã bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với việc thực hiện nghị quyết của đảng bộ các địa phương. Việc đề ra các nhiệm vụ bám sát theo nghị quyết của Đảng là nhằm phát huy vai trò, vị trí của hội CCB đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo... phù hợp với điều kiện từng địa phương.

 Đại hội Hội CCB huyện Bình Sơn, địa phương được Hội CCB tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện diễn ra vào tháng 4.2017.
Đại hội Hội CCB huyện Bình Sơn, địa phương được Hội CCB tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện diễn ra vào tháng 4.2017.


Bên cạnh đó, tại đại hội lần này, hội CCB các địa phương cũng đã xác định phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới. Các cấp hội đề ra biện pháp bám sát cơ sở, trong đó chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng chính quyền, tham gia phản biện xã hội...

-PV: Ông có nhận xét gì về nhân sự ban chấp hành hội CCB qua đại hội lần này?

Ông Huỳnh Minh Giữ: Đối với hội CCB, chúng tôi luôn nhấn mạnh đến vai trò người đứng đầu. Toàn tỉnh có 9 chủ tịch hội, 8 phó chủ tịch hội được bầu mới trong tổng số 15 hội CCB cấp huyện và tương đương. Ưu điểm của các đồng chí mới được tín nhiệm là có trình độ, năng lực, được lựa chọn từ đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu, hoặc là cán bộ cơ quan Đảng, Nhà nước. Họ là những người có kinh nghiệm, uy tín trong công tác, đoàn kết, tập hợp hội viên cùng nhau thực hiện tốt các phong trào của hội và địa phương.

Đối với cấp xã, thì chủ tịch hội CCB trúng cử nhiệm kỳ  này đều còn trẻ, nhập ngũ sau năm 1975. Với đội ngũ cán bộ trẻ này cần bồi dưỡng thêm kinh nghiệm, để họ từng bước khẳng định vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ.

-PV: Trong nhiệm kỳ mới, hội CCB các địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Huỳnh Minh Giữ: Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của hội CCB theo quy định, trong nhiệm kỳ mới các cấp hội CCB ở các địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ vững sự đoàn kết, tập hợp hội viên phát huy truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chú trọng công tác an sinh xã hội, chia sẻ, động viên những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, các cấp hội CCB cần tập trung hơn nữa đối với công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.X.THIÊN (thực hiện)


 

.