Cập nhật lúc: 14:35, 12/06/2017 [GMT+7]
.

Phải bỏ tư duy sống dựa ngân sách

 


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là quan điểm của  Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Chánh về câu chuyện tự chủ tài chính ở các đơn vị SNCL khi mà lộ trình đã có, nhưng các đơn vị vẫn than khó.

Ông Huỳnh Chánh nói: “Chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy là hoàn toàn đúng đắn. Phải tự chủ thì mới giảm được gánh nặng chi ngân sách hằng năm. Các đơn vị SNCL nên dần loại bỏ tư duy cũ, sống dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tự thân vận động và phát triển tốt hơn, để phục vụ nhân dân”.

PV: Chủ trương là vậy, nhưng các đơn vị vẫn “than khó” vì sao?

 

Ông HUỲNH CHÁNH: Nguyên tắc phải có danh mục SNCL được bộ ngành thông qua và định mức kinh tế- kỹ thuật để tính chi phí sử dụng. Trên cơ sở đó, để ban hành giá dịch vụ và từ đó xây dựng lộ trình tự chủ. Cái vướng là trong lĩnh vực kinh tế dù giá dịch vụ đã có, nhưng các lĩnh vực như báo chí, thể thao, văn hóa định mức chi chưa có. Hướng dẫn những loại hình dịch vụ nhà nước đảm bảo, loại nào chưa đảm bảo thì chưa có. Tuy nhiên, vẫn phải xác định lộ trình tự chủ để thực hiện.

Chỉ đạo của Tỉnh ủy là theo lộ trình của Chính phủ. Trong đó, gắn quyền tự chủ cho các đơn vị từ tài chính đến biên chế. Trước mắt, nhà nước tính từng bước và tiến tới tự chủ hoàn toàn. Sống nhờ "bầu sữa ngân sách" mãi nên khi nghe “ra riêng”, đơn vị SNCL lúng túng là đúng. Tuy nhiên, tỉnh sẽ từng bước điều chỉnh, để các đơn vị này hoạt động tốt khi tự chủ. Trong đó, nếu lộ trình trên và việc thực hiện bất hợp lý thì tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh cho hợp lý, tùy theo từng đơn vị cụ thể.

PV: Đối với các đơn vị không có nguồn thu và sống dựa vào ngân sách giờ tiến tới tự chủ sẽ như thế nào?


Ông HUỲNH CHÁNH: Tất nhiên là sẽ khó, nhưng đó là chủ trương chung phải thực hiện. Bản thân các đơn vị phải tự thân vận động và cái nhà nước cần là kết quả đầu ra và sản phẩm nhà nước trả tiền. Đồng thời, về con người thì đơn vị đó phải tự tuyển chọn. Nếu như đầu việc đó cần 8 lao động thì đơn vị đó tự thân vận động. Còn nếu nhận nhiều người hơn thì sẽ phải chia ra cho số người nhiều hơn. Nói vậy để thấy, chủ trương là hết sức đúng đắn để tinh giảm biên chế, giảm chi ngân sách. Tất nhiên, tự chủ không phải là “bỏ rơi” đơn vị SNCL, mà tỉnh sẽ có phương án tài chính cho các đơn vị.

 

L.Đ (thực hiện)

 

.