Cập nhật lúc: 16:34, 03/03/2017 [GMT+7]
.

Phải vì quyền lợi của người tiêu dùng


(Báo Quảng Ngãi)- Với Quyết định số 1035/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 15 tháng 3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (NTDVN). Hưởng ứng ngày này, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của NTDVN  năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn An cho biết mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo ông Nguyễn An, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15.3 hằng năm làm Ngày Quyền của NTDVN nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Ngày Quyền của NTDVN còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

-PV: Yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức Ngày Quyền của NTDVN trên địa bàn Quảng Ngãi như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn An: Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Ngày Quyền của NTDVN được tổ chức thường xuyên hằng năm với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo mục đích, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg. Việc tổ chức Ngày Quyền của NTDVN phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chủ đề Ngày Quyền của NTDVN năm 2017 là “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện suốt cả năm. Riêng các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của NTDVN năm nay sẽ được tổ chức trong cả tháng 3.

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là trách nhiệm của cả cộng đồng.  Ảnh: PV
Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là trách nhiệm của cả cộng đồng. Ảnh: PV


-PV: Cụ thể, Quảng Ngãi sẽ tổ chức Ngày Quyền của NTDVN với những nội dung gì?

Ông Nguyễn An: UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của NTDVN năm 2017,  nhằm kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng trong thời gian qua. Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức hội thảo theo chủ đề “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các nội dung khác về bảo vệ quyền lợi NTD.

Đối với công tác tuyên truyền, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày Quyền của NTDVN trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các cổng thông tin điện tử của các tổ chức, sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố, địa điểm công cộng để tuyên truyền về ngày 15.3 và các quyền cơ bản của người tiêu dùng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương sẽ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của NTDVN. Trong đó thực hiện việc treo băng rôn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tại các địa phương; tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân  người tiêu dùng, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác; thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm gia tăng quyền lợi của người tiêu dùng; tổ chức các chương trình ký kết, cam kết giữa Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh với các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng...

THANH TOÀN
(thực hiện) 

.