Cập nhật lúc: 06:15, 15/03/2017 [GMT+7]
.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh: Đại hội công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên


(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội công đoàn cơ sở tỉnh Quảng Ngãi dự kiến diễn ra từ tháng 7 - 12.2017. Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong tỉnh. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh cho biết đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và công tác chuẩn bị các hoạt động để tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Trần Văn Thanh cho biết,  đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cùng cấp và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua. Đại hội rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tại đại hội, lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ; có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ... Đại hội công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; phải coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Phương châm của đại hội là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

-PV: Xin ông cho biết những vấn đề công đoàn các cấp cần lưu ý trong tổ chức đại hội?  

Ông TRẦN VĂN  THANH: Báo cáo trình bày tại đại hội phải chú trọng các nội dung về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đại hội thảo luận tập trung vào các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới; thảo luận về giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên; khuyến khích đối thoại, chất vấn về những vấn đề được đoàn viên, NLĐ quan tâm, đề xuất, kiến nghị...

Dự kiến đại hội công đoàn cơ sở tiến hành từ ngày 1.7.2017 và hoàn thành trước ngày 31.12.2017, thời gian đại hội không quá 1 ngày. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức và hoàn thành trước 31.3.2018, thời gian đại hội không quá 1,5 ngày. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII tổ chức và hoàn thành trước 30.6.2018, thời gian đại hội không quá 2 ngày.

-PV: LĐLĐ tỉnh có chỉ đạo như thế nào để công đoàn các cấp tổ chức đại hội thành công, thưa ông?  

Ông TRẦN VĂN  THANH: Quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp phải báo cáo cấp ủy đảng (nơi có tổ chức đảng), tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn; đồng thời đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên tại đại hội công đoàn các cấp. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên trong việc chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở  khu vực ngoài nhà nước và những nơi không có tổ chức cơ sở đảng.

LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về đại hội công đoàn các cấp; xây dựng kế hoạch đại hội của cấp mình; hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở. Coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức đại hội công đoàn các cấp về LĐLĐ tỉnh theo tiến độ kế hoạch.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác chuẩn bị đại hội như: Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; nhân sự ban chấp hành công đoàn các cấp phải đảm bảo đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, quy định cơ cấu ban chấp hành; số lượng uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra. Quy định số lượng đại biểu dự đại hội và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên


Bá Sơn
(thực hiện)
 

.