Cập nhật lúc: 09:46, 19/01/2017 [GMT+7]
.

Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chia sẻ của Giám đốc Sở Công thương Trần Phước Hiền với phóng viên Báo Quảng Ngãi về định hướng phát triển công nghiệp (CN) ở Quảng Ngãi trong những năm đến. Theo ông Trần Phước Hiền, chúng ta cần tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm CN, bảo đảm tăng trưởng CN nhanh và bền vững trong thời kỳ hội nhập.

 

Giám đốc Sở Công thương Trần Phước Hiền (giữa) tham gia chương trình Cà phê doanh nhân để tiếp nhận kiến nghị và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.
Giám đốc Sở Công thương Trần Phước Hiền (giữa) tham gia chương trình Cà phê doanh nhân để tiếp nhận kiến nghị và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.


-PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong phát triển công nghiệp ở Quảng Ngãi trong năm 2016?

Ông Trần Phước Hiền: Đó là, đến nay tỷ trọng CN, xây dựng trong cơ cấu GRDP tỉnh chiếm 55,9%. Giá trị sản xuất CN (theo giá so sánh 2010), đạt 109.553 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với năm 2015. Trong đó, sản phẩm lọc hóa dầu đạt 89.542 tỷ đồng (vượt 3,3% kế hoạch, tăng 1% so với năm 2015). Giá trị sản xuất ngoài dầu đạt 20.011 tỷ đồng (tăng 10,5% so với năm 2015).

Năm 2016, KKT Dung Quất đã cấp phép đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 2.731 tỷ đồng. Trong đó có 7 dự án FDI (70,7 triệu USD) và 7 dự án đầu tư trong nước (2.235,37 tỷ đồng); vốn thực hiện ước đạt 2.340,2 tỷ đồng; điều chỉnh 11 dự án, thu hồi 6 dự án. Riêng Khu Công nghiệp- Đô thị - Dịch vụ VSIP có 14 dự án cấp phép, trong đó có 6 dự án đã đi vào hoạt động. Còn tại ba khu công nghiệp của tỉnh đã cấp phép cho 6 dự án với tổng mức đăng ký 140,7 tỷ đồng (có 1 dự án FDI - 1,35 triệu USD); vốn thực hiện ước đạt 273,2 tỷ đồng.

-PV: Từ những kết quả ban đầu, hướng mở phát triển CN của tỉnh trong những năm đến là gì?

Ông Trần Phước Hiền: Chúng ta cần chuyển dịch cơ cấu CN theo hướng phát triển CN công nghệ cao, CN sạch, tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, bảo đảm tăng trưởng CN nhanh và bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Vấn đề đặt ra là phải tích cực xúc tiến đầu tư, nhất là có giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án. Chú trọng dự án tạo giá trị gia tăng cao, phát triển CN phục vụ nông nghiệp và nông thôn; khai thác hiệu quả tài nguyên, nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, từng bước hình thành và phát triển ngành CN hỗ trợ, đáp ứng nguyên liệu đầu vào, tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản xuất CN ở tỉnh. Phát triển CN gắn kết phát triển đồng bộ ngành dịch vụ, ngành nông nghiệp và hệ thống đô thị. Đồng thời phát triển CN trên cơ sở phát triển của khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; khai thác hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển; tạo nền tảng vững chắc đưa Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh CN theo hướng hiện đại.

-PV: Để góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp Quảng Ngãi, ngành công thương đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp như thế nào?

Ông Trần Phước Hiền: Đó là kiện toàn và phát huy vai trò, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển CN, đặc biệt là vai trò các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 18 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CN, giai đoạn 2016 - 2020. Hoàn chỉnh Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển CN tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Xây dựng Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030...

Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng, tổ chức quản lý thực hiện đúng các quy hoạch về phát triển CN, hạ tầng cụm CN được duyệt nhằm đảm bảo tính ồng bộ và chất lượng phát triển của ngành. Tham mưu UBND tỉnh huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng KKT Dung Quất, các khu CN, cụm CN hiện có, xây dựng các cụm CN theo quy hoạch. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch tại KKT Dung Quất, các KCN, cụm CN để thu hút các dự án CN có giá trị gia tăng cao, CN phụ trợ...

Đặc biệt sẽ phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 8,5 triệu tấn/năm và các dự án hóa dầu khác. Tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và triển khai Dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ để sớm hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất; mở rộng KCN đô thị - Dịch vụ VSIP lên 660ha; triển khai Dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất (giai đoạn I: 319ha); hoàn thành Dự án Nhà máy Bột giấy VNT 19 của Công ty CP Thương mại và Xây dựng (Vietracimex) giai đoạn 1 công suất 250.000 tấn bột giấy tẩy trắng/năm; Dự án thép Hòa Phát, các nhà máy thủy điện đang triển khai đầu tư...

Ngoài ra, sẽ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ thành lập “Trung tâm công nghiệp hỗ trợ tại Quảng Ngãi”. Tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực CN trên địa bàn tỉnh.

-PV: Xin cảm ơn ông!

PHẠM DANH
(thực hiện)


 

.
.