Cập nhật lúc: 14:30, 23/01/2017 [GMT+7]
.

Công khai, minh bạch công tác quản lý tài chính ngân sách


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chia sẻ của Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Chánh với phóng viên Báo Quảng Ngãi về cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong năm 2017. Ông Huỳnh Chánh cho rằng, trong năm 2017, Sở Tài chính sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và quan trọng hơn là công khai, minh bạch các dự án hoàn thành đã quyết toán trên cổng thông tin điện tử.

-PV: Xin ông cho biết kết quả đạt được trong CCTTHC năm 2016 của Sở Tài chính như thế nào?

Ông Huỳnh Chánh: Năm 2016 là năm bản lề trong công tác CCTTHC và cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngay từ đầu năm Sở đã triển khai việc sử dụng các phần mềm quản lý thu, chi ngân sách và đặc biệt là ứng dụng tin học  trong thực hiện công việc. Kết quả, vừa qua Sở Tài chính được Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) vinh danh là 1 trong 10 sở tài chính trong cả nước có chỉ số ICT Index (chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông) cao nhất năm 2016 (Sở Tài chính đứng vị trí thứ 4).

Ngoài ra, đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Thực hiện đánh giá quy trình vận hành hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết TTHC về tài chính - ngân sách và được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, trao trả hồ sơ được thực hiện đúng quy định.

Không những vậy, để nâng cao hiệu quả CCTTHC, Sở đã cung cấp 2 dịch vụ hành chính công ở mức độ 4, gồm: TTHC cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản và cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách. Các đơn vị đăng ký cấp mã số thực hiện đăng ký và nhận kết quả trên giao diện trang thông tin điện tử của Sở. Đây là 2 TTHC có số lượng hồ sơ giải quyết nhiều nhất, chiếm 81% số lượng hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những vấn đề mà chúng tôi nhận thấy chưa hài lòng. Đó là đôi lúc quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân còn chậm; nguồn thu ngân sách không ổn định; cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý, tỷ trọng chi thường xuyên tăng; nợ đọng xây dựng cơ bản và ứng trước ngân sách còn lớn; công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay chưa gắn kết giữa quyết định đầu tư và cân đối nghĩa vụ trả nợ...

-PV: Vậy trong năm 2017, Sở sẽ làm gì để đẩy mạnh CCTTHC?

Ông Huỳnh Chánh: Để đẩy mạnh CCTTHC, trong năm 2017 sẽ quán triệt cán bộ, viên chức của Sở thực hiện nghiêm Quyết định số 20 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước; tiếp tục thực hiện hệ thống ISO 2001-2008. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tài chính, ngân sách, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý tài chính, ngân sách nhằm tham mưu kịp thời và có hiệu quả.

Ngoài ra, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách. Rà soát, gỡ bỏ các rào cản về cơ chế và chính sách, gắn với đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực do Sở quản lý và giải quyết, không để phát sinh vướng mắc dẫn đến chậm trễ. Cùng với đó, tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân, thông qua việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về giải quyết các TTHC.

Phối hợp ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở cho phù hợp với yêu cầu CCTTHC để tránh chồng chéo, bảo đảm thực thi công vụ đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định. Tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh việc phân cấp quản lý theo ngành, thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin công khai, minh bạch tất cả các dự án sử dụng ngân sách nhà nước lên cổng thông tin điện tử.

-PV: Xin cảm ơn ông!

LÊ ĐỨC (thực hiện)
 

.