Cập nhật lúc: 14:35, 04/12/2016 [GMT+7]
.

Tạo liên hoàn, thông suốt trong mạng lưới giao thông


Ông Mai Văn Hà.
Ông Mai Văn Hà.

(Báo Quảng Ngãi)- Giao thông nông thôn (GTNT) là một trong những tiêu chí quan trọng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Giai đoạn 2016 – 2020 Quảng Ngãi phấn đấu huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng 1.540km từ đường trục xã, liên xã đến đường trục chính nội đồng để đến năm 2020 có 78 xã đạt tiêu chí giao thông. Ông Mai Văn Hà – Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở GTVT cho biết những giải pháp mà UBND tỉnh đưa ra để hiện thực hóa chỉ tiêu trên.

Về những tồn tại, hạn chế trong xây dựng GTNT, ông Mai Văn Hà cho rằng, kết quả đạt được trong thực hiện tiêu chí về giao thông trong 5 năm qua đạt thấp là do nguồn vốn bố trí đầu tư đối với hệ thống đường xã, đường thôn, đường trục chính nội đồng chưa kịp thời và còn thấp so với nhu cầu; nguồn huy động trong dân khó khăn vì đa số dân còn nghèo nên khả năng đóng góp hạn chế; một số xã chưa chủ động tổ chức triển khai thực hiện đầu tư phát triển GTNT mà còn trông chờ vào nguồn đầu tư của cấp trên...

-P.V: Mục tiêu phát triển GTNT phục vụ Chương trình xây dựng NTM của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 có những đột phá gì không, thưa ông?

Ông Mai Văn Hà: Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 78 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, thì giai đoạn 2016 – 2020 cần phải đầu tư hoàn thiện ít nhất 1.540km đường GTNT với tổng vốn đầu tư 1.433 tỷ đồng. Theo đó giai đoạn này sẽ có thêm 64 xã đạt tiêu chí về giao thông. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về giao thông nhằm hướng đến mục tiêu là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo chất lượng, bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; từng bước hiện đại và kết nối mạng lưới giao thông của huyện, xã, thôn, xóm với mạng lưới giao thông của tỉnh và quốc gia; tạo sự liên hoàn, thông suốt, đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

-P.V: Giải pháp về nguồn vốn đầu tư thực hiện như thế nào?

Ông Mai Văn Hà: Chủ trương của UBND tỉnh là huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau như vốn ngân sách; vốn từ dự án, chương trình đầu tư xây dựng nông thôn; vận động nhân dân đóng góp và các nguồn lực khác để đầu tư phát triển GTNT gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã phải chủ động bố trí phần vốn phục vụ phát triển GTNT...
 

 Nhiều tuyến giao thông nông thôn ở các huyện miền núi đã nhựa hóa và kết nối với hệ thống giao thông của tỉnh. ẢNH: PV
Nhiều tuyến giao thông nông thôn ở các huyện miền núi đã nhựa hóa và kết nối với hệ thống giao thông của tỉnh. ẢNH: PV


-P.V: Người dân kỳ vọng gì vào cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng GTNT trong những năm đến?

Ông Mai Văn Hà: Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư xác định theo tỷ lệ % giữa vốn tỉnh quản lý và vốn cấp huyện quản lý. Theo đó, đường trục xã, liên xã khu vực đồng bằng vốn tỉnh quản lý 70%, vốn huyện quản lý 30%; khu vực miền núi, hải đảo vốn tỉnh 90%, vốn huyện 10%. Đường trục thôn, xóm khu vực đồng bằng vốn tỉnh 50%, vốn huyện 50%; khu vực miền núi, hải đảo vốn tỉnh 80%, vốn huyện 20%. Riêng đường ngõ xóm và trục chính nội đồng, UBND tỉnh chỉ hỗ trợ 100% xi măng (khoảng 30% tổng mức đầu tư), phần còn lại UBND các huyện, thành phố, UBND các xã hỗ trợ và huy động các nguồn đóng góp khác. Tôi cho rằng, với cơ chế vốn như trên và việc UBND tỉnh hỗ trợ 100% xi măng cho xây dựng đường ngõ xóm và trục chính nội đồng sẽ tác động tích cực đến việc xây dựng các tuyến đường này ở các địa phương.

Giai đoạn 2011 – 2015 Quảng Ngãi đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư gần 1.734 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhựa hóa, cứng hóa hơn 1.694km đường GTNT. Nhờ đó mạng lưới GTNT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét. Hiện tất cả các huyện, xã đều có đường ô tô đến trung tâm. Với kết quả này, đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 14/164 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

THANH TOÀN
(thực hiện)

    
 

.
.