Cập nhật lúc: 20:43, 19/08/2015 [GMT+7]
.

Tranh thủ thời cơ, tận dụng mọi nguồn lực xây dựng Tây Trà ngày càng phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng… nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đảng bộ huyện Tây Trà đã đạt được những kết quả quan trọng. Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, đồng chí Nguyễn Trung Tập – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Trà cho biết về những thành tựu và nhiệm vụ trọng tâm của huyện giai đoạn 2015 – 2020.

-P.V: Theo đồng chí, đâu là những điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ huyện Tây Trà?

Đồng chí Nguyễn Trung Tập: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà đã trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đều đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, với giá trị sản xuất tăng bình quân 17,2%/năm. Quy mô kinh tế từng bước nâng lên. Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp. Đã có nhiều công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển và dân sinh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những bước tiến đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Là huyện miền núi, tỷ lệ hộ nghèo cao nên chỉ tiêu về kế hoạch giảm nghèo vượt so với chỉ tiêu là điều đáng ghi nhận. Dự kiến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn khoảng 53% (giảm trên 29% so với năm 2010), vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II đề ra trên 6%. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tinh thần nêu gương, tính tự giác đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ lãnh đạo được phát huy, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tây Trà đã đạt được kết quả khả quan, tạo bước chuyển tích cực và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên trong huyện đã ý thức hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã nghiêm túc, tự giác, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, yếu kém, tập trung vào những vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như việc đầu tư dàn trải, kém chất lượng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng; ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép, nhất là việc đào đãi vàng sa khoáng trên địa bàn huyện...

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên và phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 359 đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra; đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp hành chính và chính trị hệ chính quy tập trung tại huyện cho 141 cán bộ. Việc lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hoạt động Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội được phát huy có hiệu quả…

 Công trình thủy điện Sông Riềng - Tây Trà.
Công trình thủy điện Sông Riềng - Tây Trà.-P.V: Đảng bộ huyện Tây Trà đã đánh giá như thế nào về những nguyên nhân ưu, khuyết điểm và hạn chế cần khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Trung Tập: Chúng tôi đã thống nhất nhận định rằng, kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 khá nổi bật và toàn diện. Nguyên nhân chủ yếu để Tây Trà đạt được kết quả này là từ sự quán triệt sâu và nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; từ đó có sự vận dụng sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo được sự đồng thuận trong nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, khuyết điểm, chúng tôi cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III. Về nguyên nhân khách quan, Tây Trà là huyện mới thành lập, xuất phát điểm rất thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hầu như chưa có gì, mới được Đảng, Nhà nước đầu tư, hỗ trợ xây dựng. Nhu cầu đầu tư lớn, ngoài nguồn vốn Nhà nước cấp thì nguồn trong dân hầu như không có, không đáp ứng được yêu cầu phát triển. Phần lớn diện tích của huyện là đất lâm nghiệp, địa hình đồi núi cao, có độ dốc lớn xen kẽ với những thung lũng hẹp và sâu nên rất khó khăn trong chỉ đạo phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; giá các loại vật tư, nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân.

Về nguyên nhân chủ quan, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực kinh tế còn lúng túng. Chúng tôi chưa quy hoạch được vùng sản xuất tập trung, chưa xác định được cây trồng, vật nuôi mũi nhọn của địa phương. Tính năng động sáng tạo, chủ động tham mưu đề xuất của từng cấp ủy viên, các ngành, địa phương nhiều mặt còn hạn chế, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác vận động, giáo dục tuyên truyền trong nhân dân về tính tự lực trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống, trong nội bộ nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Bên cạnh đó, đa số cấp ủy cơ sở yếu về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở còn tình trạng dựa dẫm vào cấp trên. Cán bộ, công chức, viên chức cả cấp huyện và xã còn yếu về năng lực chuyên môn...

-P.V: Thưa đồng chí, Tây Trà đã xác định những nhiệm vụ nào là trọng tâm trong giai đoạn 2015- 2020?

Đồng chí Nguyễn Trung Tập:  Mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ huyện Tây Trà lần thứ III xác định cho nhiệm kỳ đến là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng chính quyền vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi để giảm nghèo bền vững”.

Để đến năm 2020 đạt được mục tiêu, các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội  lần thứ III đề ra, giai đoạn 2015 - 2020 Tây Trà sẽ phát huy mọi nguồn lực, động lực để phát triển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Thứ nhất, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục để từng bước nâng cao dân trí; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

Thứ hai, tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phát triển mạng lưới giao thông đảm bảo thông suốt; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm tại trung tâm huyện để đến năm 2020 trở thành đô thị loại V.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi; thực hiện tốt các giải pháp để quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh phù hợp với từng loại cây trồng, con vật nuôi có hiệu quả và giá trị kinh tế cao; phát huy hiệu quả cây trồng bản địa; xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế vừa và nhỏ, kinh tế gia trại, trang trại và kinh tế nhóm hộ.

Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động thật sự có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tôi cho rằng, trong bối cảnh huyện còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Tây Trà là rất lớn và vô cùng quan trọng. Vì vậy, toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Tây Trà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư khai thác tiềm năng đất đai phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

THANH TOÀN
 (thực hiện)


 

.