Cập nhật lúc: 22:16, 17/07/2015 [GMT+7]
.

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo


(Báo Quảng Ngãi)- Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp  trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên biển, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), BĐBP Quảng Ngãi đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, đại tá Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Đảng ủy BĐBP Quảng Ngãi chia sẻ với PV Báo Quảng Ngãi về những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm của BĐBP tỉnh trong tình hình mới.

-PV: Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển khu vực được phân công phụ trách, BĐBP tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Xin đồng chí cho biết  khái quát những thành tích đó?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo trong khu vực được phân công phụ trách; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điểm nổi bật nhất là đã tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến chủ quyền biển, đảo, chủ quyền an ninh quốc gia cho UBND tỉnh; chấp hành tốt đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc gia trên biển.

Kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, các lực lượng ở địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phát động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác trong lực lượng BĐBP tỉnh.

-PV: Theo đồng chí, đâu là những kinh nghiệm cần rút ra để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian đến?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Thực tiễn công tác trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy rằng, những kinh nghiệm cần phải phát huy trong thời gian đến là: Phải quán triệt, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ QP, AN, đối ngoại. Coi trọng công tác nắm tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo gắn với tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh. Thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi CBCS trong thực hiện nhiệm vụ, vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc gắn với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cùng với đó là chú trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Coi trọng công tác huấn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, giữ vững ANCT, TTATXH.

Đoàn kết, thống nhất nội bộ, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương. Thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đẩy mạnh và tăng cường công tác xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết phải xác định công tác cán bộ, đảng viên là khâu đột phá. Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS đơn vị...

-PV: Vậy BĐBP tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào trong giai đoạn mới?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình phức tạp trên Biển Đông hiện nay, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các sự việc liên quan đến chủ quyền an ninh biển, đảo. Đồng thời xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật, xây dựng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với các cuộc vận động trong toàn quân và lực lượng BĐBP. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, thời gian đến, giải pháp đặt ra là phải tổ chức lực lượng, nắm chắc và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo tình hình để tham mưu xử lý trúng, đúng, có hiệu quả, đảm bảo đúng chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đảng ủy BĐBP tập trung tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Chủ động nắm, tổng hợp, nghiên cứu, dự báo tình hình có liên quan đến khu vực biên giới biển của tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP một số chủ trương, đối sách về xây dựng, quản lý khu vực biên giới biển và xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, triển khai thực hiện có hiệu quả phương án, kế hoạch đấu tranh với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu nước ngoài, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra ở khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với  trách nhiệm được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của quê hương trong tình hình mới.

-PV: Xin cảm ơn đồng chí!

XUÂN THIÊN
(thực hiện)
 

.