Cập nhật lúc: 10:24, 06/07/2015 [GMT+7]
.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP. QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020:

Cấp ủy, tổ chức Đảng phải năng động, linh hoạt, kịp thời, sâu sát cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là nội dung trao đổi của đồng chí Nguyễn Tăng Bính- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi với PV.Báo Quảng Ngãi về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

-PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả cơ bản đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV?

Đồng chí NGUYỄN TĂNG BÍNH: Dù gặp nhiều khó khăn, song  kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 là 14,09% (Nghị quyết 14%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.550 USD/người/năm (NQ 2.500 -2.600 USD/người/năm). Đối với thành phố mở rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2013 - 2015 là 11,95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.730 USD/người/năm. Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đã có bước đột phá, nhất là hạ tầng giao thông. Đến nay, thành phố đã đạt 45/49 tiêu chí của đô thị loại II (84,12/100 điểm), tỷ lệ đô thị hóa đạt 46,75%. Công tác quản lý đô thị, TN&MT có nhiều chuyển biến tích cực. Các xã điểm xây dựng nông thôn mới Tịnh Khê và Tịnh Châu đạt 13/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt cao nhất 10/19 tiêu chí, thấp nhất 4/19 tiêu chí.

Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở tiếp tục được giữ vững. Phổ cập giáo dục mầm non đạt chỉ tiêu. Cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình đạt được kết quả tốt. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị được cấp ủy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với việc thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt... Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm chỉ đạo. Quy trình giải quyết các TTHC được công khai, minh bạch, loại bỏ các thủ tục rườm rà; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế "Một cửa hiện đại" đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

-PV: Trong công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí NGUYỄN TĂNG BÍNH: Hiện Đảng bộ thành phố có 69 chi, đảng bộ trực thuộc, với 7.460 đảng viên. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Kịp thời củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ban hành và triển khai thực hiện 2 đề án tiếp nhận và hợp đồng 40 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Trong công tác lãnh đạo, Thành ủy và cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới, nhất là tư duy về kinh tế; thể hiện được tính toàn diện trên các mặt công tác. Qua tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy, Bí thư đảng ủy các xã, phường với nhân dân đã giúp cấp ủy nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và kịp thời chỉ đạo giải quyết phát sinh từ cơ sở. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, chuyển từ việc học tập sang làm theo thông qua việc làm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, đảng viên, như mô hình điển hình Cảnh sát khu vực “Đi bộ xuống với nhân dân”; “Tổ công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất lần đầu tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố”...Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

-PV: Với những kết quả đạt được đó, Đảng bộ thành phố đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

Đồng chí NGUYỄN TĂNG BÍNH: Qua các kỳ Đại hội của Đảng bộ thành phố đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Những bài học kinh nghiệm đó vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục phát huy. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng “năng động, linh hoạt, kịp thời, sâu sát” trên cơ sở giữ vững sự đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Tăng cường công tác vận động quần chúng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải xác định những nhiệm vụ có tính đột phá, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, đề ra nghị quyết sát đúng và có biện pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, việc xây dựng, phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, nhất là từ nội lực để phát triển thành phố.  
Thứ tư, trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phải xem công tác quy hoạch là yếu tố quan trọng, công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Phải xây dựng và đề nghị cấp thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách có tính đặc thù của địa phương nhằm tạo ra bước bức phá mạnh. Chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Thứ năm, xây dựng bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh và năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của tổ chức và công dân. Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, công việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC.

-PV: Xin cảm ơn đồng chí!

P.Đức-T.Bình
(Thực hiện)
 

.