Cập nhật lúc: 22:19, 09/07/2015 [GMT+7]
.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015-2020:

Giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 10.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 -2020 chính thức được khai mạc. Nhân dịp này, PV. Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Xuân Huyện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

-PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả mà Đảng bộ Khối đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Võ Xuân Huyện: Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những khó khăn, bất ổn, tác động trực tiếp đến nước ta. Song, với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể cũng như nhiệm vụ lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thu được kết quả quan trọng, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt 197.420 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm; lợi nhuận bình quân tăng 18%; đóng góp ngân sách đạt 4.916 tỷ đồng, tăng 603 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,67 triệu đồng/tháng, tăng hơn 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân đầu nhiệm kỳ.

-PV: Còn công tác xây dựng Đảng trong các loại hình doanh nghiệp như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Xuân Huyện: Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng và giữ vững vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các loại hình doanh nhiệp thể hiện ngày càng rõ nét. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân theo tinh thần Kết luận số 80 của Ban Bí thư và Kết luận số 105 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Ban hành Nghị quyết chuyên đề “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở trong Khối”, nhằm cụ thể hóa quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ trong giai đoạn phát triển mới. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy trực thuộc được khẳng định, từng bước được nâng lên.

Công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đạt kết quả tốt. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó đã khắc phục một số khuyết điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ; góp phần tạo chuyển biến tích cực cả về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã phát triển thêm 30 tổ chức cơ sở đảng, nâng tổng số TCCSĐ toàn Khối lên 80 với hơn 2.600 đảng viên. Số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh bình quân hằng năm đạt trên 70%; số đảng viên được công nhận đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 95% (vượt 13,36%).

-PV: Vậy đâu là những hạn chế cần khắc phục và mục tiêu trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Võ Xuân Huyện: Qua đánh giá, chúng tôi nhận thấy, chỉ tiêu 90% doanh nghiệp hằng năm làm ăn có lãi; 100% doanh nghiệp có hệ thống xử lý rác thải, nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; doanh nghiệp cổ phần chia cổ tức đạt hoặc vượt chỉ tiêu do nghị quyết đại hội cổ đông đề ra thực hiện chưa đạt so với nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; một số doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, thậm chí thua lỗ kéo dài. Công tác xây dựng Đảng còn có nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là đối với loại hình tổ chức đảng trong một số doanh nghiệp tư nhân. Vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp chưa được phát huy đúng mức, nhất là khả năng vận động, tập hợp quần chúng lao động.

Trong giai đoạn 2015 – 2020 mục tiêu đề ra là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Huy động mọi nguồn lực để mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu bình quân của các doanh nghiệp trên 10%/ năm và trên 90% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn và sản xuất, kinh doanh có lãi; 100% doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường, BHXH, BHTN, BHYT theo luật định. Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp tăng bình quân 10%/năm; ổn định việc làm cho trên 15.000 lao động/năm. Phấn đấu hằng năm có từ 45 - 55% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển mới 6 - 8 TCCSĐ, kết nạp mới từ 600 - 700 đảng viên (bình quân mỗi năm kết nạp từ 120 - 140 đảng viên).

-PV: Xin cảm ơn đồng chí.


THANH THUẬN (thực hiện)


 

.