Cập nhật lúc: 08:46, 11/06/2015 [GMT+7]
.
Ông Hà Minh Đích - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi:

Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo Quảng Ngãi vững mạnh về mọi mặt


(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 2 ngày (10-11.6). Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã phỏng vấn ông Hà Minh Đích - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh về những vấn đề liên quan đến tình hình báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.

*PV: Thưa ông, nếu có thể đánh giá khái quát tình hình báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh 5 năm qua, ông sẽ nhấn mạnh điều gì?

*Ông Hà Minh Đích: Theo tôi có hai nội dung cần nhấn mạnh. Một là, 5 năm qua báo chí tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Điều đó dễ dàng nhận thấy ở Báo Quảng Ngãi, từ tháng 7.2013 đã tăng thêm 1 kỳ báo, thay măng sét báo in, cải tiến giao diện báo điện tử. Báo Quảng Ngãi đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trụ sở mới khang trang, với trang thiết bị tương đối đồng bộ. Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi vào cuối năm 2010 đã đưa tín hiệu truyền hình PTQ lên vệ tinh Vinasat-1; năm 2013 đưa tín hiệu phát thanh lên mạng Internet VOV. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và truyền dẫn phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình tiếp tục được đầu tư, từng bước chuyển đổi sang công nghệ số hóa; dự án trường quay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục. Các tạp chí Cẩm Thành, Sông Trà, Khoa học Tài chính-Kế toán, Khoa học và Công nghệ hoạt động có hiệu quả.

Với chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân, báo chí tỉnh ta 5 năm qua đã tập trung tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phản ánh trung thực, sinh động đời sống kinh tế-xã hội, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân; coi trọng việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; từng bước thể hiện vai trò phản biện xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ kỷ cương pháp luật; nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Hai là, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển của báo chí. Đội ngũ báo chí của tỉnh tăng nhanh về số lượng, với gần 300 người đang làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, trong đó có 164 hội viên, tăng 36 hội viên so với nhiệm kỳ trước, có 87 nhà báo được cấp thẻ hành nghề. 8 năm liên tiếp, tỉnh ta có tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia. Có thể nói, đội ngũ báo chí của tỉnh đã phát huy được năng lực sáng tạo, nỗ lực cống hiến và trưởng thành về nhiều mặt.

*PV: Thưa ông, có ý kiến cho rằng, báo chí tỉnh ta thời gian qua tuy đạt được một số kết quả song vẫn còn không ít hạn chế, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

*Ông Hà Minh Đích: Đúng như vậy. Sự nỗ lực của báo chí tỉnh ta thời gian qua là đáng ghi nhận nhưng hạn chế vẫn còn nhiều. Tính chuyên nghiệp trong từng cơ quan báo chí, từng nhà báo vẫn còn nhiều điều cần phải suy nghĩ. Biểu hiện rõ nhất là còn có những sai sót trong quy trình xuất bản, công tác phóng viên, công tác tòa soạn; tình trạng thông tin sai sự thật vẫn còn xảy ra. Chất lượng công tác tuyên truyền ở một số lĩnh vực còn thấp. Trong nội dung thông tin còn mất cân đối giữa “xây” và “chống”; còn ít những tác phẩm có hàm lượng cao của trí tuệ. Đội ngũ báo chí tuy phát triển nhanh nhưng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Việc dự báo, định hướng thông tin báo chí còn chậm. Một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt Quy chế phát ngôn, chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là đối với những sự việc phức tạp, nhạy cảm. Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh tuy đã cố gắng làm được nhiều việc nhưng vẫn còn có mặt chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

*PV: Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh sẽ có những giải pháp gì để khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết vừa nêu, thưa ông?

*Ông Hà Minh Đích: Đại hội sẽ phân tích, đánh giá những ưu, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Tất cả những hạn chế, khiếm khuyết trong hoạt động báo chí tỉnh ta thời gian qua đều được mổ xẻ để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục. Ví dụ để nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo thì phải tính đến giải pháp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ. Để khắc phục tình trạng thông tin sai sự thật, phải tăng cường giáo dục, đi đôi với kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp... Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, thảo luận, bàn bạc đưa ra những giải pháp thực sự phù hợp, để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và sự đòi hỏi ngày càng cao của công chúng.

*PV: Ông có thể cho biết mục tiêu, nhiệm vụ của báo chí tỉnh ta nói chung, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh nói riêng trong 5 năm tới là gì?

*Ông Hà Minh Đích: 5 năm tới (2015-2020) là thời kỳ tỉnh ta tập trung đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển và hội nhập theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, báo chí tỉnh ta 5 năm tới cần tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ từ sản xuất đến truyền dẫn phát sóng theo đúng lộ trình số hóa phát thanh, truyền hình; tăng trang, tăng kỳ báo in, mở rộng đối tượng độc giả, chuyên nghiệp hóa hoạt động báo chí.

Đối với Hội Nhà báo tỉnh phải đa dạng hóa nội dung và phương thức tập hợp, đoàn kết hội viên, xây dựng đội ngũ báo chí vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên-nhà báo trong hoạt động báo chí theo đúng quy định của pháp luật. Tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn bảo đảm cho báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng; động viên sự đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo Quảng Ngãi vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

*PV: Xin cám ơn ông!


NHỊ QUỲNH (thực hiện)
 

.