Cập nhật lúc: 17:29, 19/06/2015 [GMT+7]
.

Báo chí Quảng Ngãi đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh


Đồng chí Lê Quang Thích.
Đồng chí Lê Quang Thích.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong suốt 90 năm qua, báo chí Quảng Ngãi đã hòa cùng dòng chảy của báo chí cách mạng cả nước, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước hiện nay. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2015), PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về hoạt động của báo chí tỉnh nhà. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

-PV: Thưa đồng chí! Đồng chí đánh giá thế nào về hoạt động báo chí ở tỉnh ta trong thời gian qua?

Đồng chí Lê Quang Thích: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo ở tỉnh ta tiếp tục có bước phát triển và thu được nhiều kết quả quan trọng. Báo chí đã thể hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích, bám sát các chủ trương, định hướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phản ánh trung thực, sinh động đời sống kinh tế - xã hội, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Đặc biệt, báo chí tỉnh nhà đã coi trọng việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, những kinh nghiệm quý, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt đời sống xã hội…; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; từng bước thể hiện vai trò phản biện xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ kỷ cương pháp luật; truyền bá văn hóa, nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đi đôi với việc phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, báo chí tỉnh ta cũng đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cả về quy mô, số lượng và chất lượng, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt và ngày càng trẻ hóa, thường xuyên duy trì và phát huy năng lực sáng tạo, nỗ lực cống hiến và đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 

 

Các nhà báo đang tác nghiệp.                                                                                Ảnh: MT
Các nhà báo đang tác nghiệp. Ảnh: MT


Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, quan tâm ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển đúng định hướng. Tuy nhiên, chất lượng công tác tuyên truyền ở một số lĩnh vực nhìn chung còn thấp; còn thiếu những tác phẩm, sản phẩm báo chí có hàm lượng cao của trí tuệ; nội dung và hình thức thể hiện còn có sai sót, nhất là tình trạng thông tin sai sự thật vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận. Đội ngũ báo chí tuy phát triển nhanh nhưng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận phóng viên chưa đáp ứng kịp yêu cầu.

-PV: Vậy theo đồng chí, hoạt động báo chí ở tỉnh ta trong thời gian đến cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?

Đồng chí Lê Quang Thích: Lãnh đạo tỉnh mong rằng, các cơ quan báo chí của tỉnh và các nhà báo thường trú trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững vàng đi lên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Báo chí tỉnh nhà cần coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, làm cho cái tốt, cái đẹp ngày càng lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả và kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Để tiếp tục hoàn thiện, trở thành người làm báo chân chính, đòi hỏi mỗi người làm báo phải phấn đấu hơn nữa về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phải thấm nhuần sâu sắc về tư duy và phong cách báo chí của Bác Hồ; nhà báo chân chính được xã hội tin cẩn, là người đại diện cho công bằng, lẽ phải, tai mắt của Nhân dân, bởi vậy yêu cầu người làm báo phải không ngừng rèn đức, luyện tài, phải lấy đức làm gốc cho nghề nghiệp. Trước mắt cũng như lâu dài, tính nguyên tắc, lòng trung thực, sự dũng cảm, khiêm tốn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng… là tài đức và cũng là trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo…

Các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ hơn, bảo đảm cho báo chí và đội ngũ người làm báo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên góp ý cải tiến nội dung, hình thức và tham gia tích cực, có chất lượng tại các cuộc họp báo định kỳ, họp báo chuyên đề, các cuộc giao ban báo chí. Kịp thời tư vấn, phản biện cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến chính sách, chế độ đối với cơ quan báo chí và nhà báo.

 Báo Quảng Ngãi có mặt trên các sạp báo.
Báo Quảng Ngãi có mặt trên các sạp báo.


-PV: Đồng chí có chia sẻ gì đối với các nhà báo nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925- 21.6.2015)?

Đồng chí Lê Quang Thích: Sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế đang đặt ra cho báo chí tỉnh ta những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng rằng trên chặng đường mới, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng của quê hương Quảng Ngãi, đề cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tài năng và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đưa sự nghiệp báo chí tỉnh nhà không ngừng phát triển.


Cũng nhân dịp này, cho phép tôi được gửi đến thân nhân các nhà báo liệt sĩ, các nhà báo lão thành, các nhà báo về hưu và toàn thể anh chị em phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên báo chí trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2015).

-PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 

Nguyễn Phú Đức
(thực hiện)


 
.