Cập nhật lúc: 07:29, 04/10/2014 [GMT+7]
.

Tập trung lãnh đạo việc xây dựng báo cáo chính trị và công tác nhân sự


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với các địa phương trong tỉnh, TP.Quảng Ngãi đang tiến hành các bước thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị đại hội ở TP.Quảng Ngãi.

-PV: Thưa đồng chí, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đã thực hiện như thế nào?

Đồng chí NGUYỄN TĂNG BÍNH: Trên cơ sở Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 109 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thành ủy đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 87 thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Đồng thời tổ chức hội nghị mở rộng quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị cho gần 200 cán bộ chủ chốt của thành phố và đảng ủy các xã, phường. Sau hội nghị, Thành ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai quán triệt Chỉ thị 36 đến cán bộ, đảng viên; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình. Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức và Tổ dự thảo văn kiện; đồng thời thành lập 7 tổ khảo sát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Đến ngày 30.9, các địa phương, đơn vị đã có báo cáo bước đầu về kết quả 5 năm (2010-2015) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; các tổ khảo sát đã hoàn thành xong việc khảo sát, đánh giá trên các lĩnh vực và báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Tiểu ban văn kiện, Tổ dự thảo văn kiện bắt tay soạn thảo văn kiện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong chỉ đạo xây dựng nội dung văn kiện báo cáo chính trị là: Trước đây, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV chỉ đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với thành phố cũ (với 10 xã, phường). Đến ngày 1.4.2014, thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ thì thành phố hiện tại có 23 xã, phường. Do vậy đánh giá thực hiện Nghị quyết gặp  nhiều khó khăn, vì theo chỉ đạo của Ban Thường vụ thì việc khảo sát phải thực hiện tại 23 xã, phường đến năm 2015.

-PV: Theo kế hoạch, đại hội cấp cơ sở sẽ diễn ra từ tháng 4 và hoàn thành trong tháng 6.2015, Thành ủy đã có chỉ đạo như thế nào đối với cấp ủy cơ sở, nhất là các xã mới sáp nhập?

Đồng chí NGUYỄN TĂNG BÍNH: Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị đã nêu rõ những yêu cầu và nội dung cụ thể các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo, gồm: Nội dung đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị các văn kiện; chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội và công tác tổ chức thực hiện… Do đó, các chủ trương, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị phải được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc ở cấp cơ sở và cấp thành phố. Trong công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung vào những điểm mới, đặc biệt là chủ trương về xây dựng cấp ủy khóa mới, bảo đảm nâng cao chất lượng cấp ủy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tính kế thừa phát triển…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy ban hành hướng dẫn xây dựng đề cương văn kiện, lộ trình và cách thức thực hiện để giúp cơ sở xây dựng nội dung văn kiện sát đúng với thực tế. Báo cáo chính trị của các cấp ủy phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ mình 5 năm qua và Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; đánh giá những thành tựu đạt được, phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; xác định nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới một cách khoa học và khả thi.

Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy còn tăng cường công tác chỉ đạo và dành thời gian làm việc với cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là các địa phương mới sáp nhập, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

-PV: Công tác nhân sự có ý nghĩa quyết định sự thành công của đại hội. Vậy xin đồng chí cho biết công tác này được thực hiện như thế nào?

Đồng chí NGUYỄN TĂNG BÍNH: Công tác nhân sự phải thực hiện nghiêm các yêu cầu của Bộ Chính trị quy định tại Chỉ thị 36-CT/TW, cùng các hướng dẫn của Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hiện nay, thành phố đang trong giai đoạn rà soát, xác minh, thẩm tra, bổ sung quy hoạch và đến ngày 30.11 sẽ chốt danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi chốt danh sách cấp ủy, Ban Thường vụ sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn từng đồng chí thành ủy viên đương chức đề xuất, kiến nghị và giới thiệu tham gia cấp ủy theo quy trình tổ chức đại hội. Hiện nay, đang chờ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy, Thành ủy sẽ chỉ đạo sát thực, cụ thể hơn với cấp cơ sở. Và tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của các cấp ủy đảng; tinh thần cách mạng tiến công của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, thành phố sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

-PV: Cảm ơn đồng chí


  Thanh Thuận (thực hiện)
 

.