Cập nhật lúc: 12:59, 17/04/2014 [GMT+7]
.
Ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

Sử dụng văn bản điện tử là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- “Quảng Ngãi đã tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), chủ động xây dựng các văn bản quản lý, tập huấn kỹ năng ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử phục vụ hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, Quảng Ngãi đã lọt vào tốp 9 tỉnh đứng đầu cả nước về sử dụng văn bản điện tử” – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Thanh Trường chia sẻ như vậy với phóng viên báo Quảng Ngãi.   

PV: Xin ông cho biết công tác sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ta được thực hiện như thế nào?

Ông Trần Thanh Trường: Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10.4.2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, trong thời gian qua, công tác sử dụng văn bản điện tử đã được các cơ quan nhà nước quan tâm. Tiếp đó, ngày 22.5.2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, từ Trung ương đến địa phương.

Trên cơ sở này, công tác triển khai văn bản điện tử đã được Quảng Ngãi quan tâm từ năm 2007. Chúng ta đã đấu thầu để chọn giải pháp triển khai thống nhất trong toàn tỉnh. Hiện nay, hầu hết cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) đều được cấp địa chỉ thư điện tử theo tên miền .quangngai.gov.vn. Ngoài ra, còn có địa chỉ thư điện tử của hệ thống quản lý thông tin riêng của đơn vị. Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử đạt khoảng 60%; nhiều loại văn bản đã được quy định bắt buộc trao đổi qua hệ thống thư điện tử. Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị có xây dựng cổng/trang thông tin điện tử hơn 70%. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đã được triển khai cài đặt và sử dụng tại 17/21 đơn vị sở, ban ngành (chiếm 81%) và 14/14 đơn vị cấp huyện (100%).

PV: Ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống văn bản điện tử là gì, thưa ông?

Ông Trần Thanh Trường: Sử dụng văn bản điện tử không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là phương tiện và nội dung quan trọng nhất của quá trình cải cách hành chính nhà nước, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã làm giảm bớt những công đoạn thủ công, tiết kiệm rất nhiều chi phí có liên quan và tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, đồng thời tạo tác phong làm việc khoa học, hiện đại và tăng cường năng suất, hiệu quả công việc góp phần nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu cả về chất và lượng của đội ngũ CBCCVC.

Việc sử dụng văn bản điện tử cũng góp phần xóa bỏ khoảng cách về địa lý, vì thông qua mạng internet, khi đang đi công tác hoặc đang ở bất cứ nơi đâu, cán bộ lãnh đạo và chuyên viên đều có thể tham gia vào công tác điều hành, quản lý và xử lý công việc của cơ quan. Nhờ vậy, công việc được giải quyết trôi chảy, rốt ráo.

PV: Các cấp, ngành của tỉnh có giải pháp gì để đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong thời gian đến?

Ông Trần Thanh Trường: Các cấp, ngành của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn có liên quan; tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCCVC phải sử dụng thư điện tử chính thức đã được UBND tỉnh cấp để xử lý, trao đổi văn bản trong công tác và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng thư điện tử. Đồng thời, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ngãi, để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý thống nhất, tập trung hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm chính trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh ban hành tại Chỉ thị số 22/2012/CT-UBND ngày 27.12.2012 về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 15.10.2013 về việc phê duyệt lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2015.

Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2015, 100% cơ quan nhà nước có ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, mở rộng triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã. Tỉnh sẽ sớm hoàn thiện phương án kỹ thuật để triển khai thí điểm công tác kết nối liên thông và tích hợp chữ ký số vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tiến đến triển khai nhân rộng và đồng bộ trong cơ quan nhà nước các cấp.

NGUYỄN TRIỀU
(thực hiện)
 

.