Cập nhật lúc: 17:29, 26/04/2014 [GMT+7]
.

Công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 12.3.2014, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch 97 về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3.1.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản. Đó cũng là nội dung mà  PV. Báo Quảng Ngãi trao đổi với đồng chí  Võ Thái Nguyên- Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.
         
*PV: Thưa đồng chí, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3.1.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản đã được tỉnh ta thực hiện như thế nào?

*Đồng chí VÕ THÁI NGUYÊN: Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3.1.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 97 về việc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị. Đến nay, Tỉnh uỷ đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt xong nội dung Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị, Nghị định 78 và Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự gồm: Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn; phó các cơ quan giúp việc Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Uỷ viên thường trực và trưởng ban chuyên trách các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; bí thư hoặc phó bí thư các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố; chánh thanh tra huyện, thành phố; chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm UBKT các huyện, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Đối với cấp huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt tại cấp mình và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung trên, hoàn thành trước ngày 20.5.2014.

*PV: Việc công khai bản kê khai tài sản sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

*Đồng chí VÕ THÁI NGUYÊN: Nét mới của lần này là tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ. Đối với Tỉnh uỷ, tổ chức công khai bản kê khai tài sản của các đồng chí Tỉnh uỷ viên trong hội nghị Tỉnh uỷ. Thời gian thực hiện, hằng năm theo quy định của pháp luật. Riêng trong năm nay phải thực hiện trước ngày 30.4. Đối với các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc thì tổ chức công khai bản kê khai tài sản của các đồng chí cấp uỷ viên trong hội nghị cấp uỷ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Thời gian thực hiện, hằng năm theo quy định của pháp luật. Riêng năm 2014 phải thực hiện trước ngày 30.6.

*PV: Để giám sát việc kê khai này chúng ta cần phải làm gì thưa đồng chí?

*Đồng chí VÕ THÁI NGUYÊN: Cấp uỷ, tổ chức đảng phải tăng cường chỉ đạo việc thẩm tra, xác minh tài sản theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các trường hợp được quy định tại Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị; Nghị định 78 và Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai hoặc kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.

Bộ Chính trị còn yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra xác minh tài sản trong các trường hợp: Có tố cáo người kê khai tài sản không trung thực; cần có thông tin phục vụ việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản; có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý; có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Tăng cường sự giám sát của quần chúng nhân dân, qua đó phát hiện những tài sản bất minh, hiện tượng giàu lên một cách nhanh chóng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp kiểm tra, xử lý. Người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải thật sự gương mẫu và dành nhiều thời gian, tâm sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác kê khai tài sản, thu nhập, xử lý nghiêm hành vi không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.


PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Phú Đức
(thực hiện)

 

.