Cập nhật lúc: 14:30, 22/02/2014 [GMT+7]
.

Ông Đoàn Tấn Hận - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi: Phấn đấu tạo việc làm mới cho 2.500 lao động trong các KCN


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2013 Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (BQL các KCN) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu UBND tỉnh giao; tiếp tục tạo tiền đề để triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch những năm đến. Trưởng BQL các KCN tỉnh cho biết một số nhiệm vụ công tác của đơn vị trong năm 2014.

*P.V: Cụ thể về kết quả thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở các KCN của tỉnh trong năm qua?

*Ông ĐOÀN TẤN HẬN: Trong năm 2013, chỉ tiêu về thu hút đầu tư được UBND tỉnh giao với tổng vốn đăng ký 250 tỷ đồng. Kết quả đã thu hút được 11 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án với tổng vốn đăng ký trên 890 tỷ đồng (trong đó đã thu hút được 3 dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 30,24 triệu USD), đạt 356% kế hoạch năm. Trong năm, BQL đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với 3 dự án sản xuất kinh doanh kém hiệu quả (trong đó có 2 dự án thu hồi đã được cấp cho nhà đầu tư mới).

Tính đến nay, tại 2 KCN Tịnh Phong và Quảng Phú đã thu hút được 86 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.762 tỷ đồng; tạo được việc làm thường xuyên cho hơn 12.300 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động là 3 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN thực hiện đến hết năm 2013 đạt giá trị sản xuất công nghiệp 2.835 tỷ đồng (đạt 102% so với KH năm), nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 39 triệu USD (đạt 205% so với KH năm), doanh thu đạt 6.700 tỷ đồng (đạt 104% so với KH năm).

*P.V: Quản lý quy hoạch và quản lý môi trường là hai nhiệm vụ quan trọng ở các KCN, đã có những bước tiến gì mới trong công tác này?

*Ông ĐOÀN TẤN HẬN: Trong năm 2013, BQL đã cấp chứng chỉ quy hoạch cho 9 dự án đầu tư vào các KCN Quảng Ngãi. Đồng thời, hướng dẫn các nhà đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoàn thiện hồ sơ về giấy phép xây dựng trước  khi triển khai thi công. Trong năm, BQL đã cấp 13 giấy phép. Ngoài ra, chúng tôi đã công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Quảng Phú. Hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Tịnh Phong, dự kiến sẽ công bố quy hoạch trong tháng 2.2014.

Chúng tôi đã tham gia hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường cho 4 hồ sơ dự án và 5 đề án bảo vệ môi trường. Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác báo cáo giám sát ô nhiễm, bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp tại các KCN Quảng Ngãi. Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ môi trường sau khi được cấp chứng nhận đầu tư mới và xử lý môi trường triệt để tại một số doanh nghiệp KCN.

*P.V: Đối với các KCN của tỉnh hiện còn những hạn chế, yếu kém nào ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, thưa ông?

*Ông ĐOÀN TẤN HẬN:  UBND tỉnh đã ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, chưa quy định về đơn giá cho thuê lại đất tại các KCN, suất đầu tư, mức ký quỹ cam kết đầu tư. Chủ đầu tư hạ tầng KCN chưa huy động được các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN, việc đầu tư hạ tầng KCN chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước là chủ yếu, trong khi nguồn vốn này bố trí còn hạn chế, nên hạ tầng chưa đáp ứng được việc mời gọi thu hút đầu tư vào các KCN Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất chung và quy hoạch sử dụng đất của từng ngành không có điều kiện để tiến hành đồng bộ, trong quá trình lập quy hoạch chung chưa cập nhật đầy đủ thông tin dẫn đến việc phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, biện pháp xử lý các vi phạm về đất đai chưa kịp thời.
Một yếu kém nữa là một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, chưa quan tâm đến chế độ chính sách của người lao động. Việc ký hợp đồng lao động của một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức. Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động chưa cao…

*P.V: Ông có thể cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2014?

*Ông ĐOÀN TẤN HẬN: Trong năm 2014, dự kiến thu hút mới các dự án đầu tư vào các KCN tỉnh với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 250 - 300 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ chú trọng ưu tiên mời gọi đầu tư những ngành như dệt may, giày da, công nghiệp nhẹ, vật liệu không nung, sản xuất cấu kiện thép, khung tiền chế, các ngành công nghiệp phụ trợ; chế biến thủy sản; chế biến các sản phẩm lương thực, thực phẩm.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, phấn đấu năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 2.900 tỷ đồng; doanh thu 6.955 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 1.000 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu 40 triệu USD. Theo đó, năm 2014, các KCN tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 2.500 lao động, nâng tổng số lao động làm việc tại các KCN lên khoảng 14.800 lao động .

Chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước có hiệu quả trực tiếp đối với các lĩnh vực: Quy hoạch và sử dụng đất đai KCN; đầu tư và xây dựng cơ bản; quản lý lao động, việc làm... Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các tiện ích cơ bản để phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư.

THANH TOÀN (thực hiện)
 

.