Cập nhật lúc: 14:30, 18/01/2014 [GMT+7]
.
Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh:

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được nâng cao


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2014, tròn 20 năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) được thành lập. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội, về vấn đề thực hiện vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội.

*PV: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội?

*TS. NGUYỄN KIM HIỆU: Liên hiệp Hội tỉnh có nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên và được xem là quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nhằm cung cấp cho lãnh đạo tỉnh các luận cứ khoa học và thực tiễn trong việc đề ra chủ trương, chính sách, phê duyệt dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiệm vụ thứ 2 là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ; hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch các đề tài, dự án khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh đã và đang triển khai, góp phần phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ thứ 3 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong cán bộ hội, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

*PV: Vậy hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong năm 2013 đạt được những kết quả gì?

*TS. NGUYỄN KIM HIỆU: Năm 2013, Liên hiệp Hội tỉnh đã tham gia góp ý kiến thẩm định trên 50 dự án, trong đó phải kể đến các Dự án như: Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012- 2020, có xét đến 2030; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu liên hợp công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; kè chống sạt lở bờ biển khu du lịch Sa Huỳnh... Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã đảm bảo tính khách quan khoa học và thực tiễn, với sự tham gia của các chuyên gia khoa học có uy tín và kinh nghiệm.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội tỉnh cùng với một số hội thành viên tham gia thẩm định gần 50 báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án trên địa bàn tỉnh như: Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử VFQ của Công ty Điện tử Foster; nạo vét thông luồng thoát lũ kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Đại, cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh; khai thác và chế biến quặng sắt...

*PV: Việc tập hợp đoàn kết, phát huy tính độc lập các hội thành viên để góp phần tích cực trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội thế nào, thưa ông?

*TS. NGUYỄN KIM HIỆU: Hiện nay, Liên hiệp Hội tỉnh có 17 hội thành viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, kiến trúc, luật gia, đông y, hộ sinh... Hội viên của từng hội là những trí thức am hiểu sâu lĩnh vực mình làm, có nhiều năm kinh nghiệm. Do đó, khi đụng đến lĩnh vực nào thì sẽ có thành viên ở lĩnh vực đó tham gia. Ví dụ, trong quy hoạch dân cư đô thị thì phải nói đến Hội Xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp phải cần Hội Chăn nuôi- thú y, Hội Thủy lợi, Hội Nghề cá; xây dựng luật phải nói đến Hội Luật gia... Các thành viên đóng góp ý kiến của mình một cách khách quan, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch, chủ trương, chính sách của tỉnh.

*PV: Nhưng cũng cần thẳng thắn thừa nhận là trong quá trình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, gây bức xúc cho người dân?

*TS. NGUYỄN KIM HIỆU: Hạn chế đầu tiên là một số hội thành viên trên các lĩnh vực của các dự án có thể chưa được thành lập, hoặc chưa hoạt động mạnh, hiệu quả chưa cao, chưa mạnh dạn đề xuất với trên. Nhưng cái khó là nhiều dự án, chủ đầu tư phớt lờ các khuyến cáo của Liên hiệp Hội tỉnh. Bất cập ở đây là, Liên hiệp Hội tỉnh không có quyền quyết định dự án có được thực hiện hay không, mà chỉ đóng vai trò tư vấn. Và, chủ đầu tư có thể có hoặc không cần tham khảo các đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia. Vậy mới có chuyện, nhiều dự án chủ đầu tư biết chắc các chuyên gia không phản đối thì mới cần Liên hiệp Hội tỉnh góp ý, còn dự án nào có thể gây tranh cãi thì chủ đầu tư... “im re”.

*PV: Để phát huy khả năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của mình trong thời gian đến, Liên hiệp Hội tỉnh phải làm gì?

*TS. NGUYỄN KIM HIỆU: Liên hiệp Hội sẽ chủ động đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước cho tham gia tư vấn phản biện, giám định các đề tài, dự án, các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh phải là nơi tập hợp của các nhà khoa học có trình độ, đủ khả năng tư vấn phản biện giám định các dự án chương trình, công trình đầu tư. Mặt khác, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cần quan tâm hơn nữa đối với công tác phản biện. Phải có quy định bắt buộc có phản biện trước khi triển khai các dự án. Tìm các cơ quan có chức năng, đủ năng lực, để giao cho thực hiện nhiệm vụ này.


NGUYỄN TRIỀU
(thực hiện)
 

.