Cập nhật lúc: 19:45, 14/01/2014 [GMT+7]
.

Phấn đấu trở thành thành phố biển hiện đại trong khu vực miền Trung


(Baoquangngai.vn)- Đó là nội dung trao đổi của đồng chí Nguyễn Tăng Bính- Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi với PV Báo Quảng Ngãi trong trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

*PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả cơ bản trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị  của thành phố trong năm 2013?

*Đồng chí Nguyễn Tăng Bính: Thành phố xác định đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị là nhiệm vụ có tính đột phá trong mục tiêu đạt đô thị loại 2 vào năm 2015, là mục tiêu và là điều kiện để phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Với nhiệm vụ này, năm 2013 thành phố đã tập trung đầu tư có trọng tâm vào hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Nhờ đó,  hạ tầng đô thị trên địa bàn TP. Quảng Ngãi đã có những chuyển biến rõ nét.

Trong năm đã thực hiện 118 công trình, dự án, phê duyệt quyết toán 250 dự án. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB trong năm hơn  392,7 tỷ đồng phân bổ cho 249 dự án, công trình chuyển tiếp, khởi công mới và 192 công trình, dự án trả nợ quyết toán. Tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng và đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án gồm: Tuyến đường Tô Hiến Thành, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tự Tân, nâng cấp đường Trần Cẩm, Lê Ngung, Đặng Thùy Trâm, Hà Huy Tập, Nguyễn Du, hệ thống thoát nước Hào Thành…

Hiện nay, thành phố đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12.12.2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi và thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc TP.Quảng Ngãi. Theo đó, TP.Quảng Ngãi sẽ có thêm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Sơn Tịnh và 9 xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa (Sơn Tịnh) và diện tích tự nhiên, dân số của 3 xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An (Tư Nghĩa). Phấn đấu đến năm 2015 đạt tiêu chí chuẩn đô thị loại II và đến năm 2020 hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trở thành thành phố biển hiện đại trong khu vực miền Trung. Hiện nay, thành phố đã đạt 32/49 tiêu chí của đô thị loại II, tỷ lệ đô thị hóa đạt 84,45%. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, thành phố tiếp tục ưu tiên đột phá vào hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm thực hiện các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm để sớm phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.

*PV: Vậy đâu là khó khăn, tồn tại làm ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm 2015, thưa đồng chí?

*Đồng chí Nguyễn Tăng Bính: Đó là, một số cơ chế chính sách thu hút đầu tư còn nhiều bất cập. Tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên các lĩnh vực còn chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; công tác quản lý đô thị còn gặp nhiều khó khăn, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch còn chậm, tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng nhà, họp chợ trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán và ô nhiễm môi trường chưa xử lý triệt để… Ngoài ra, do tác động tiêu cực từ sự đóng băng của thị trường bất động sản đã làm hạn chế doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn là trở ngại rất lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là đối với các dự án Khu đô thị An Phú Sinh; Khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi.

*PV: Thành phố sẽ có giải pháp nào cho vấn đề trên?

*Đồng chí Nguyễn Tăng Bính: Năm 2014, thành phố tập trung vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giáo dục và xã hội. Xây dựng, chỉnh trang bộ mặt đô thị có trọng tâm, trọng điểm để có thể về đích đúng lộ trình, lên đô thị loại 2 vào năm 2015. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án xây dựng, phát triển 2 xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng trở thành phường vào năm 2015; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án quy hoạch, các dự án đầu tư, dự án trọng điểm trong năm 2014. Tập trung huy động các nguồn lực, nhất là về nguồn vốn, xây dựng các cơ chế chính sách để thu hút và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư.

Rà soát, xây dựng và kiến nghị với tỉnh về cơ chế, chính sách có tính chất đặc thù riêng của thành phố như: Cơ chế tài chính, cơ chế đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu cho UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố; tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của thành phố; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.    

*PV: Xin cảm ơn đồng chí


PV (thực hiện)
 

.