,
Cập nhật lúc 16:24, Friday, 07/09/2012

Đồng chí Đoàn Dụng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn:

Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên trong tự phê bình và phê bình


(QNg)- Huyện ủy Bình Sơn có 58 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.803 đảng viên. Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn ban hành Kế hoạch 27-KH/HU về triển khai, thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (Nghị quyết TƯ4). Đồng chí Đoàn Dụng cho biết những kết quả bước đầu và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 của Huyện ủy Bình Sơn trong thời gian đến.  

*P.V: Đến thời điểm này Bình Sơn đã đạt được những kết quả gì trong triển khai, thực hiện Nghị quyết TƯ4?

*Đ/c Đoàn Dụng: Tính đến ngày 31/8/2012, toàn huyện Bình Sơn đã tổ chức được 36 hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết TƯ4, có 3.700/3.803 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt, đạt 96,6% (số đảng viên, cán bộ còn lại chủ yếu là miễn sinh hoạt và ốm đau). Trong đó, hội nghị Huyện uỷ với quy mô số lượng lớn (299 đại biểu). Các hội nghị trên đều bố trí thời gian, phân tổ thảo luận. Các ý kiến thảo luận sôi nổi, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đến thời điểm này, về cơ bản, Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Bình Sơn đã hoàn thành công tác chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch đề ra, sẵn sàng tiến hành hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 vào tháng 10/2012.

*P.V: Qua tập hợp góp ý cho tập thể Ban Thường vụ và cho từng thành viên trong BTV Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết TƯ4, những nội dung gì được xem là nổi bật?

*Đ/c Đoàn Dụng: Qua tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý cho tập thể BTV Huyện ủy và cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 cho thấy:

Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tham gia, góp ý cho BTV Huyện ủy: Số lượng tham gia, góp ý có nội dung (theo phiếu góp ý) đạt khoảng 70%; chất lượng tham gia, góp ý đạt khoảng 50%. Phần lớn, các chi, đảng bộ trực thuộc mạnh dạn tham gia, góp ý cho tập thể BTV Huyện ủy rất chân thành, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trung thực, mang tính xây dựng. Hầu hết, các ý kiến tham gia, góp ý nêu rõ những ưu điểm, những thành tựu quan trọng mà BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, thực hiện đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ... Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tham gia, góp ý cho cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy: 80% ý kiến tham gia, góp ý ở các nội dung hoàn toàn tốt; còn lại 20% ý kiến tham gia, góp ý chưa thật sự chân thành, thẳng thắn.

*P.V: Huyện ủy Bình Sơn đã có những giải pháp gì để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình BTV Huyện ủy và cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy diễn ra chân thành, nghiêm túc, đạt kết quả một cách toàn diện?

*Đ/c Đoàn Dụng: Trước hết, về tự phê bình và phê bình phải thực hiện từ trên xuống, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên. Việc kiểm điểm này phải gắn với việc xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, vai trò đầu tàu gương mẫu của các đồng chí trong BTV Huyện ủy. Có như vậy, việc tự phê bình và phê bình mới có nội dung phong phú, đi vào thực chất, tránh việc kiểm điểm chung chung, hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Trước khi tiến hành kiểm điểm tập thể BTV và Ủy viên BTV Huyện ủy phải làm báo cáo tự phê bình nghiêm túc, đầy đủ, đạt yêu cầu về nội dung mới tổ chức hội nghị kiểm điểm. Việc xem xét báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy phải được tập thể cấp ủy cấp trên cho ý kiến; báo cáo kiểm điểm của cá nhân phải được tập thể cấp ủy (hoặc người đứng đầu cấp ủy) cho ý kiến để tránh tình trạng các đồng chí trong BTV Huyện ủy thiếu sự chuẩn bị, báo cáo sơ sài, chung chung về khuyết điểm, hạn chế.

Chúng tôi xác định, cần làm trước, làm kỹ những góp ý và gợi ý kiểm điểm đối với tập thể BTV Huyện ủy. Có như vậy việc góp ý và gợi ý kiểm điểm mới đến nơi, đến chốn để tập thể và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy tự giác trong thực hiện tự phê bình và phê bình.

*P.V: Kế hoạch của Huyện ủy Bình Sơn sau kiểm điểm Ban Thường vụ và các Ủy viên BTV Huyện ủy; việc triển khai kiểm điểm ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết TƯ4?

*Đ/c Đoàn Dụng: Kế hoạch của Huyện ủy Bình Sơn là sau kiểm điểm BTV và Ủy viên BTV Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai, quán triệt và thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình để lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể huyện tổ chức kiểm điểm đạt kết quả, đảm bảo một cách toàn diện theo tinh thần Nghị quyết TƯ4.

Việc triển khai kiểm điểm ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 sẽ thực hiện trong tháng 11/2012. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy rà soát, theo dõi, nắm thông tin, tình hình ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị để tham mưu cho BTV Huyện ủy gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân ở cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể huyện. Trước khi kiểm điểm, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể huyện đăng ký lịch với BTV Huyện ủy để phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy dự, theo dõi kiểm điểm.


THANH TOÀN (thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201209/Neu-cao-tinh-tien-phong-guong-mau-cua-cap-tren-trong-tu-phe-binh-va-phe-binh-2184664/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,