,
Cập nhật lúc 10:07, Wednesday, 23/05/2012

"Tăng cường tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH"


(QNg)- 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước được Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền theo Đề án 343 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phóng viên BQN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Xuân Thương-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh để hiểu rõ hơn về nội dung này.

*PV: Xin bà cho biết 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

*Bà Nguyễn Thị Xuân Thương: Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (giai đoạn 2010-2015)" đã được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt tại Quyết định số 343 ngày 12/3/2010 (gọi tắt là Đề án 343). Đề án này có 4 tiểu đề án với nhiều đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện; trong đó tiểu đề án 1 do Hội LHPN đảm trách, đó là tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" để các tầng lớp phụ nữ học tập và rèn luyện. Các phẩm chất đạo đức này kế thừa từ những giá trị phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam và phát triển phù hợp với giai đoạn cách mạng mới.  


*PV: Bà có thể giải thích rõ hơn về 4 phẩm chất đạo đức mới này?

*Bà Nguyễn Thị Xuân Thương:   Tự tin tức là phụ nữ tin vào năng lực bản thân, tự đánh giá được bản thân; có chí tiến thủ; không ngại khó khăn thử thách, coi khó khăn là môi trường để rèn luyện; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thận trọng, quyết đoán; chủ động, bình tĩnh xử lý mọi tình huống khó khăn trong cuộc sống; mạnh dạn trong giao tiếp, ứng xử. Sở dĩ tự tin được đưa lên hàng đầu vì trước hết phải tự tin thì mới làm được những việc khác.

- Tự trọng là coi trọng, giữ gìn phẩm cách, tư cách, danh dự của mình. Phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy tắc ứng xử của tập thể, cộng đồng; tôn trọng chuẩn mực đạo đức xã hội; tôn trọng danh dự của bản thân.

- Trung hậu được hiểu là trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thủy chung trong các mối quan hệ tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp; nhân ái, sống có nghĩa, có tình; trung thực, thẳng thắn, cương trực.

- Đảm đang: Phụ nữ phải quán xuyến tốt công việc gia đình; sắp xếp hài hòa việc gia đình với việc xã hội; bố trí thời gian làm việc, học tập, nghỉ  ngơi hợp lý.

*PV: Tỉnh ta triển khai công tác tuyên truyền nội dung này như thế nào, thưa bà?     

*Bà Nguyễn Thị Xuân Thương: Tỉnh ta đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 343 và đã xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện đề án đến năm 2015. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2015 phấn đấu đạt kết quả: Trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành: GD&ĐT, VH-TT&DL, Thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí thuộc tỉnh quản lý làm công tác tuyên truyền; cán bộ Hội LHPN từ chi hội trưởng trở lên; cán bộ đoàn thanh niên; cán bộ phụ trách nữ công của công đoàn từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống, văn hóa và gia đình cơ sở từ cấp xã trở lên được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Riêng đối với Hội LHPN tỉnh, Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện tiểu đề án được giao. Đồng thời, các cấp hội phụ nữ cũng xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai tuyên truyền nội dung này. Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và tuyên truyền ở nhiều cấp độ, đến từng hộ gia đình. Trước hết, phụ nữ nói riêng và người dân nói chung cần được hiểu thế nào là 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, sau đó mới có thể thực hiện.  

*PV: Xin cảm ơn bà!


Minh Anh (thực hiện)


 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201205/Tang-cuong-tuyen-truyen-giao-duc-4-pham-chat-dao-duc-phu-nu-Viet-Nam-thoi-ky-day-manh-CNH-HdH-2157757/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,