,
Cập nhật lúc 11:15, Friday, 09/12/2011

Nông dân có nghề sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động...


(QNg)- Trong những năm qua, công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân trong tỉnh đạt được những kết quả bước đầu, góp phần cùng toàn xã hội đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ  cấu lao động, thực hiện sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Ông Đinh Duy Sung cho biết cụ thể hơn về về công tác này...    

P.V: Ông có thể khái quát về kết quả hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm (Trung tâm) từ khi  đi vào hoạt động đến nay?

-Ông Đinh Duy Sung: Quảng Ngãi hiện còn hơn 70% lao động nông thôn, mà chủ yếu là nông dân chưa qua đào tạo nghề. Mỗi năm có trên 10 ngàn lao động nông thôn đến tuổi lao động có nhu cầu học nghề và tìm kiếm việc làm. Mặt khác, do tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, số lao động nông thôn dư thừa ngày càng tăng đang là những vấn đề kinh tế - xã hội rất bức xúc, đòi hỏi phải có sự quan tâm giải quyết của toàn xã hội. Những vấn đề nêu trên đang là thách thức lớn đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lại lực lượng lao động và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực tiễn tham gia công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân của Trung tâm nói riêng và hội nông dân các cấp nói chung từ năm 2003 đến nay đã đạt được kết quả bước đầu, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống và sản xuất của nông dân trên các địa bàn, cũng như góp phần thúc đẩy các phong trào của hội nông dân các cấp trong tỉnh. Thông qua đó khẳng định chủ trương xã hội hóa công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, góp phần tạo việc làm, phát triển sản xuất, mở rộng các ngành nghề, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lực lượng lao động, thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 Mặc dù công tác dạy nghề là việc làm mới đối với các cấp hội, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng dưới sự chỉ đạo của hội nông dân các cấp, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên của Trung tâm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, trường và sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên nông dân nên công tác dạy nghề ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Số lượng nông dân tham gia học nghề năm sau cao hơn năm trước, nhất là những năm gần đây.

P.V: Trung tâm đã thực hiện các hình thức dạy nghề nào cho nông dân?

-Ông Đinh Duy Sung:  Những năm qua, Trung tâm đã thực hiện các hình thức đào tạo nghề như liên kết dạy nghề dài hạn tập trung và dạy nghề hệ sơ cấp (ngắn hạn). Ngoài ra, Trung tâm còn phát triển và ứng dụng thêm một số hình thức dạy nghề mới theo hướng linh hoạt, gắn hoạt động dạy nghề với nhu cầu học và sử dụng lao động như hình thức dạy nghề ngắn hạn gắn với doanh nghiệp; dạy nghề tại chỗ và một số hình thức khác.

Về dạy nghề dài hạn tập trung, Trung tâm liên kết với các trường đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh tuyển sinh các nghề như cơ điện, gò hàn, điện dân dụng và xí nghiệp, chăn nuôi - thú y, cấp thoát nước, sửa chữa xe - máy; khuyến nông, khuyến lâm... Nguồn kinh phí đào tạo do UBND tỉnh cấp. Học sinh được miễn 100% học phí và được hưởng mọi quyền lợi theo chế độ hiện hành của học sinh hệ chính quy; được đào tạo trong thời gian 24 tháng và khi ra trường được cấp bằng nghề bậc 3/7. Đối tượng này chủ yếu là con em nông dân. Từ năm 2003 đến 2010 đã đào tạo 629 học sinh.

 Về dạy nghề hệ sơ cấp, Trung tâm phối hợp với hội cơ sở tổ chức công tác tuyển sinh dạy các nghề có thời gian từ 2 đến 4 tháng. Từ năm 2004 đến nay đã tổ chức 94 lớp với tổng số 2.827 học viên, gồm các nghề như chăn nuôi - thú y, trồng hoa - cây cảnh, sửa chữa máy nông nghiệp, trồng nấm, mây tre đan, tin học ứng dụng, cơ điện nông thôn, điện dân dụng, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò…

Sau khi học nghề phần lớn người học đã vận dụng tốt vào thực tiễn sản xuất, chăn nuôi tại địa phương, gia đình, tăng thêm thu nhập đáng kể cho bản thân và cải thiện chất lượng cuộc sống. Có một số nông dân đang trong thời gian học đã tạo ra sản phẩm và thu nhập cho gia đình.

P.V:  Mục tiêu dạy nghề cho nông dân của Trung tâm thời gian đến?

-Ông Đinh Duy Sung:  Thời gian đến, Trung tâm tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu đề xuất, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp các sở, ban, ngành chức năng, các trường, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khai thác mọi nguồn lực để tổ chức tốt công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung về dạy nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của tỉnh. Phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh là: Tỷ trọng lao động nông nghiệp năm 2015 giảm còn 47% trong tổng số lao động xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 45%.

P.V: Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm có kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương và tỉnh?

-Ông Đinh Duy Sung:  Chúng tôi đã có những kiến nghị và đề xuất: Đối với Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, thống nhất chủ trương và hướng dẫn về tổ chức bộ máy biên chế, cơ chế đầu tư cho các Trung tâm Dạy nghề của hội nông dân các tỉnh. Trung ương Hội và UBND tỉnh đầu tư kinh phí để xây dựng hoàn thiện các hạng mục của Trung tâm như nhà thực hành, ký túc xá, nhà ăn, mua sắm trang thiết bị mới... phục vụ cho đào tạo lao động có tay nghề kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi tăng chỉ tiêu và kinh phí dạy nghề ngắn hạn hàng năm cho Trung tâm và nên phân bổ sớm để kịp thời triển khai thực hiện ngay từ đầu năm...

Bên cạnh đó, việc thu hồi đất làm các khu công nghiệp là cần thiết, nhưng đề nghị tỉnh có những cơ chế, chính sách giữa đền bù với kinh phí hỗ trợ học nghề để đảm bảo số nông dân mất đất có việc làm ổn định, an cư lập nghiệp, cải thiện cuộc sống...


  THANH TOÀN (thực hiện)

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201112/Nong-dan-co-nghe-se-gop-phan-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-phan-cong-lai-lao-dong-2116334/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,