,
Cập nhật lúc 10:33, Friday, 16/04/2010

Luật cán bộ công chức là cơ sở để thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức


(QNg) - Luật Cán bộ, công chức gồm 10 chương, 87 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2010. Tại Quảng Ngãi, một bộ phận cán bộ, công chức còn băn khoăn khi triển khai Luật Cán bộ, công chức. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp xung quanh một số quy định của Luật này. 

PV: Xin ông cho biết đôi điều về sự cần thiết phải ban hành Luật Cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay?

Ông Nguyễn Mạnh Thắng: Qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động công vụ, công chức đã góp phần làm thay đổi diện mạo nền hành chính Nhà nước, tạo tiền đề cho việc hội nhập sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức của cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng từng bước được xây dựng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công vụ, công chức vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

 Cụ thể: Hoạt động công vụ, công tác quản lý cán bộ, công chức chưa được đổi mới và chưa theo kịp với sự đổi mới về vai trò của Nhà nước trong quản lý đời sống xã hội; nhận thức về hoạt động công vụ, công chức vẫn mang dấu ấn của thời kỳ tập trung bao cấp. Trên nhiều lĩnh vực hoạt động công vụ còn thiếu thống nhất, chưa đảm bảo thông suốt; kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức chưa nghiêm; Pháp lệnh cán bộ, công chức và nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động của cán bộ, công chức chưa bao quát đầy đủ, toàn diện hoạt động công vụ, chưa chú trọng đúng mức đến quyền lợi đối với công chức; các chuẩn mực về đạo đức công vụ chưa được quy định rõ ràng; các điều kiện đảm bảo cho công chức thực thi tốt nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức hiện nay cũng còn không ít bất cập...

Các hoạt động trên đã làm cho hoạt động công vụ chưa được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, thậm chí phát sinh tiêu cực ảnh hưởng đến đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của công chức, giảm sức sáng tạo trong hoạt động công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức Nhà nước trong quá trình phục vụ nhân dân. Do đó, việc ban hành Luật Cán bộ, công chức là hết sức cần thiết, nhằm đưa hoạt động công vụ, công chức đi vào nền nếp, hiệu quả.

PV: Những điểm cơ bản của Luật Cán bộ, công chức được quy định như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Thắng: Luật cán bộ, công chức quy định rõ về đối tượng, phạm vi điều chỉnh. Theo đó cán bộ, công chức gồm những người làm việc thuộc biên chế trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng áp dụng của luật này, được tiếp tục áp dụng trong các quy định hiện hành cho đến khi QH ban hành Luật Viên chức.

Luật Cán bộ, công chức với những quy định rõ ràng về nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức, là cơ sở để cán bộ, công chức thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; thanh tra công vụ, khen thưởng và xử lý các vi phạm của công chức trong hoạt động công vụ. Về nghĩa vụ, Luật này đã bổ sung thêm nghĩa vụ về lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân; nghĩa vụ trong quan hệ hành chính và trong công vụ. Đối với quyền của cán bộ, công chức, Luật đã hệ thống và bổ sung các quy định về quyền được đảm bảo điều kiện thực  thi công vụ; quyền hưởng lương và chế độ ưu đãi, nghỉ ngơi, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quyền lợi khi thi hành công vụ bị thương hoặc hy sinh; quyền được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, đặc biệt là quyền của công chức nữ để thống nhất với Luật Bình đẳng giới.


PV: Trong Luật Cán bộ, công chức có quy định cụ thể về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức. Xin ông nói rõ hơn về vấn đề này để cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh tìm hiểu, thực hiện?

Ông Nguyễn Mạnh Thắng: Luật cán bộ, công chức ra đời nhằm xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân, góp phần vào việc xây dựng văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức trong thực thi công vụ. Do đó Luật này quy định cụ thể về các chuẩn mực đạo đức công vụ như đạo đức công chức, văn hóa giao tiếp trong công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân, bao gồm: Cán bộ công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; văn hóa giao tiếp ứng xử khi giải quyết công việc cho nhân dân... Đồng thời quy định rõ những việc cán bộ, công chức không được làm, nhằm chống tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền; lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi cho cá nhân và gia đình hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bao gồm: Việc không được làm liên quan đến công vụ, liên quan đến sản xuất kinh doanh, bí mật Nhà nước, công tác nhân sự...

PV: Xin cảm ơn ông !

THANH NHỊ (thực hiện)
http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201004/Luat-can-bo-cong-chuc-la-co-so-de-thuc-hien-day-du-quyen-loi-va-nghia-vu-cua-can-bo-cong-chuc-1938088/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,