Cư dân làng biển giữ gìn các giá trị tâm linh
17:11 | 16/04/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Các đền miếu, lăng thờ thần Nam Hải ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) và xã Đức Lợi (Mộ Đức) luôn được người dân địa phương trùng tu, sửa chữa hằng năm. Nơi ấy có những giá trị tâm linh gắn liền với đời sống văn hóa của người dân vạn chài.
.
.