Nâng cao hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý

10:29, 29/05/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương, khu vực đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông hướng về cơ sở...
Thời gian qua, Trung tâm TGPL đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng. Giai đoạn 2015 - 2020, Trung tâm đã thực hiện 4.100 vụ việc TGPL, trong đó có 1.058 vụ việc đại diện, bào chữa; 2.940 vụ việc tư vấn pháp luật. Tổng số được TGPL là 4.108 người. 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thảo luận các vấn đề về an toàn - bình đẳng cho người khuyết tật.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thảo luận các vấn đề về an toàn - bình đẳng cho người khuyết tật.
Hoạt động TGPL luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng. Vì vậy số vụ việc tham gia tố tụng để đại diện, bào chữa cho đối tượng tăng lên theo từng năm. Như năm 2019 số vụ việc tham gia tố tụng nhiều hơn 110 vụ so với năm 2018.
 
Với việc lấy đối tượng là người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác là mục tiêu phục vụ, hoạt động TGPL đã góp phần tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng trên.
 
Công tác thông tin, truyền thông về TGPL thực hiện với nhiều hình thức như: Tuyên truyền thông qua bảng tin đặt tại UBND các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa các thôn và các cơ quan tiến hành tố tụng trên toàn tỉnh; in ấn các loại tờ gấp về hoạt động TGPL cấp phát cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL còn phối hợp với các sở, ban, ngành để truyền thông cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, người khuyết tật, góp phần giúp họ hiểu biết và thực hiện quyền được TGPL theo quy định. Tại các buổi truyền thông về TGPL, ngoài tuyên truyền cho người dân Luật TGPL và triển khai chuyên đề những điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai... các trợ giúp viên còn tư vấn, giải đáp trực tiếp vướng mắc của người dân liên quan đến pháp luật, phát hiện nhu cầu TGPL và cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời.
 
Hoạt động truyền thông về TGPL cho người dân ở vùng sâu, vùng xa hiện còn gặp nhiều khó khăn, vì nơi đây chủ yếu tập trung người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; một số địa bàn khác chưa được truyền thông rộng rãi, thường xuyên. Người dân ở vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, dẫn đến nhiều đối tượng chưa biết về quyền được TGPL của mình...
 
Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nguyễn Xuân Phương cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về TGPL đến người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác này. Nội dung truyền thông về TGPL phù hợp với điều kiện của địa bàn cũng như trình độ dân trí để thu hút sự quan tâm của mọi người. Trung tâm TGPL sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về TGPL. Thông qua tuyên truyền và tư vấn pháp luật giúp người dân nâng cao kiến thức pháp luật, hạn chế những vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 
 
.
.