Làm thế nào để phục vụ nhân dân tốt hơn?

09:47, 07/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước sau 4 năm thực hiện, đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) trong thực thi công vụ, tạo sự hài lòng cho người dân. Vậy đâu là cách làm hiệu quả?
 
Cán bộ bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.                                 ẢNH: PHƯƠNG LÝ
Cán bộ bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. ẢNH: PHƯƠNG LÝ
 
Giám đốc Sở GTVT Hà Hoàng Việt Phương: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương là nhiệm vụ then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động”
 
Lãnh đạo Sở GTVT luôn xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), đạo đức công vụ đối với CBCC, người lao động là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chính vì thế, kết quả nổi bật nhất là thay đổi được nhận thức và hành động của mỗi thành viên trong Sở theo hướng tích cực. Trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo các nguyên tắc và quy định của ngành. Những sai phạm trong tham mưu và điều hành, chỉ đạo đã giảm hẳn. Phần lớn CBCC thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao đạo đức công vụ, KLKCHC; thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc. 
 
Thủ trưởng các đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp khi đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý, cấp dưới vi phạm KLKCHC. Ngoài việc tăng cường chỉ đạo, Sở thường xuyên  kiểm tra đột xuất tại các phòng, đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm nếu có. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần nâng cao uy tín của đội ngũ công chức của ngành GTVT.
 
Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân: “Cán bộ thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ”
 
Huyện Mộ Đức đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện KLKCHC để tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng như CBCC; tăng cường thanh, kiểm tra. Trong các buổi chào cờ ngày thứ 2 đầu tiên của tháng, lãnh đạo huyện thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh KLKCHC; đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua theo dõi, việc chấp hành KLKCHC của CBCC từ huyện đến xã đáp ứng được yêu cầu.
 
Thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều vì huyện đẩy mạnh thu hút nhiều dự án đầu tư, trong khi CBCC giảm, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Năm 2019, huyện  thu hút 34 dự án đầu tư trong các lĩnh vực với số vốn đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng, nâng tổng số các dự án trên địa bàn khoảng 79 dự án, với số vốn đăng ký khoảng 5.600 tỷ đồng. Đây là những dự án góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
 Huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong CCHC, KLKCHC. Giải quyết TTHC phải nhanh chóng, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân. Cán bộ thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ, đây cũng là yếu tố giúp huyện thành công trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, CBCC chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Huyện sẽ tiếp tục nhắc nhở, chấn chỉnh trong thời gian đến.
 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Chí Phương: “Kỷ luật, kỷ cương hành chính không đơn giản là đi làm đúng giờ”
 
Đối với Sở Tư pháp, việc chỉ đạo CBCC thực hiện ý thức công vụ hết sức hiệu quả. Hầu hết CBCC không ngừng phấn đấu trau dồi chuyên môn; xác định phục vụ công dân là yêu cầu nhiệm vụ, luôn đề cao trách nhiệm với tinh thần chí công vô tư, tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự công khai, minh bạch. Không có tình trạng nhũng nhiễu, hạch sách, gây khó khăn cho tổ chức, công dân khi đến làm việc. Thay vào đó, CBCC luôn tạo điều kiện, tận tình hướng dẫn công dân, tổ chức liên quan đến giải quyết TTHC. Thời điểm yêu cầu giải quyết gấp công việc, CBCC sẵn sàng làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Quan điểm của Sở là luôn luôn chủ động và tích cực phối hợp trong thực thi công vụ.
 
Kỷ luật, kỷ cương hành chính không đơn giản là đi làm đúng giờ, mà quan trọng nhất là đảm bảo đúng thời gian, hiệu quả giải quyết công vụ, nhất là việc liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, công dân. Chính vì vậy, tỷ lệ thủ tục giải quyết quá thời hạn của sở rất ít, luôn đáp ứng đúng và trước thời hạn. Sự phối hợp của CBCC giữa các bộ phận với nhau rất tốt; giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức khác cũng rất tốt, nên công việc đạt hiệu quả cao.
 
Phó Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi Tạ Thị Thanh Bình: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của công dân và tổ chức”.
 
Thời gian qua, cơ quan đã tham mưu UBND TP.Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc; quán triệt cho CBCC nâng cao trách nhiệm trong thực thi  công vụ; theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố giao để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành KLKCHC của CBCC các phòng, ban và UBND xã, phường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của CBCC trong thực thi công vụ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.
 
Từ năm 2017 - 2019, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố kỷ luật 9 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 66 lượt cá nhân, 23 lượt tập thể; UBND TP.Quảng Ngãi ban hành văn bản phê bình 25 lượt cá nhân, 9 lượt tập thể, đôn đốc, nhắc nhở 145 lượt tập thể, 5 cá nhân. Hiện tại, việc thực hiện nhiệm vụ  gặp một số khó khăn nhất định, do thiếu nhân lực và ý thức thực hiện nhiệm vụ chưa đồng bộ... Tuy nhiên, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, phân công, phân nhiệm theo từng lĩnh vực để xử lý công việc tốt nhất cho công dân và tổ chức khi đến liên hệ làm việc. Trong quản lý, điều hành phải thực hiện phương châm “3 theo” (điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình và “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả).
 
Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) Nguyễn Thị Ngọc Dung: “Đặt mình ở vị trí của người dân để thấu hiểu”
 
Việc thực hiện KLKCHC trong CBCC của phường chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nhất là chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên. Trong đó, CBCC chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Phường luôn đặt lên hàng đầu mục tiêu hướng đến phục vụ người dân tốt hơn và quan trọng nhất là quán triệt đến CBCC hãy đặt mình ở vị trí của người dân để hiểu rõ người dân cần gì, gặp khó khăn gì, từ đó giải quyết tốt công việc cho dân. Đặc biệt, CBCC ở bộ phận “một cửa” làm việc đạt hiệu quả cao, thể hiện qua số lượt người dân đến giao dịch và phí, lệ phí năm 2019 vượt cao so với chỉ tiêu. 
 
Để đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, lãnh đạo phường đã tăng cường sự nêu gương của người đứng đầu; xây dựng lại quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Phường tổ chức chào cờ ngày đầu tháng của tuần đầu tiên, qua đó đánh giá những việc còn tồn tại trong tháng; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, nhằm tạo động lực thi đua trong CBCC.
 
  P.Lý - Tr.Phương  
(thực hiện)
 
 
.
.