Xây dựng công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh:

Sẽ đánh mất cơ hội, nếu chậm trễ

15:00, 26/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo các chuyên gia, Quảng Ngãi có tiềm năng để xây dựng công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn-Sa Huỳnh. Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO vào cuối năm 2019, tỉnh cần phải khẩn trương thực hiện nhiều phần việc, bởi nếu chậm trễ sẽ đánh mất cơ hội để phát triển.  

TIN LIÊN QUAN

Địa chất, địa mạo độc đáo tại thắng cảnh hang Cau ở Lý Sơn.
Địa chất, địa mạo độc đáo tại thắng cảnh hang Cau ở Lý Sơn.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng: "Phải nâng cao nhận thức và quyết tâm thực hiện"

Chúng ta phải nhận thức rõ việc xây dựng công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh không chỉ để có danh hiệu, mà đây là mô hình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Phải tuyên truyền để cho cộng đồng dân cư trong vùng dự án thấy họ được hưởng lợi những gì từ việc xây dựng công viên địa chất. Thời gian còn lại không nhiều, do đó Ban Quản lý dự án công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh phải sớm tham mưu cho UBND tỉnh về đề án nhân sự để chuyên trách công việc; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO. Các hoạt động khác như: Truyền thông, triển khai các tour, tuyến du lịch, xây dựng quan hệ đối tác... phải triển khai thực hiện đồng bộ.

Chính quyền các địa phương trong vùng dự án phải tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tập trung triển khai ngay công tác tuyên truyền cho cộng đồng, xử lý rác thải tại các điểm di sản.

Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, TS. Guy Martini: "Khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý dự án công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh"

Hiện nay, mặc dù tỉnh Quảng Ngãi đã có Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, nhưng hầu hết đều làm kiêm nhiệm, như thế sẽ không khả thi trong thực hiện công việc để được công nhận công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh. Do đó, muốn thực hiện được dự án, thì ngay từ bây giờ tỉnh phải kiện toàn lại Ban quản lý với đầy đủ lực lượng. Cán bộ chuyên trách phải có đủ năng lực, trách nhiệm chứ không phải bố trí theo kiểu một vài cá nhân kiêm nhiệm nhiều việc.

Một vấn đề quan trọng nữa, đó là vấn đề xử lý rác thải, một trong những tiêu chí quan trọng để được công nhận công viên địa chất toàn cầu. Không có một giải pháp nào hay hơn là từng địa phương phải tự giải quyết vấn đề rác thải của mình. Nếu không khẩn trương xử lý vấn đề này thì sẽ khó để thành công như chúng ta mong muốn.

Th.s Cung Đức Hân, Ủy ban UNESCO Việt Nam: "Cần nỗ lực nhiều hơn nữa"

Suy cho cùng, tất cả các loại hình danh hiệu được UNESCO tôn vinh là phục vụ cho các quốc gia, địa phương, phục vụ cho cuộc sống cộng đồng nơi sở hữu các danh hiệu này. Tôi muốn nói rằng, ngay cả khi chúng ta không được công nhận là công viên địa chất, thì việc thực hiện theo khuyến nghị của các chuyên gia theo các quy định của hồ sơ đặt ra cũng rất có ý nghĩa. Ví dụ chúng ta bảo vệ được cảnh quan, bảo vệ môi trường, quản lý các vấn đề về rác thải, tăng cường ý thức cho cộng đồng... để khai thác, bảo tồn các di sản một cách hợp lý.

Thời gian còn lại không nhiều, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu của hội đồng thẩm định. Theo tôi, Quảng Ngãi còn nhiều việc phải làm, trong đó cần tập trung xây dựng cơ chế chính sách, đầu tư về tài chính, nhân lực để hoàn thiện đồng bộ hồ sơ khoa học và trên thực địa.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích: "Xây dựng hồ sơ đảm bảo chất lượng phải đi đôi đầu tư hạ tầng trên thực địa"

Cùng với xây dựng hồ sơ thì phải đáp ứng được những yêu cầu trên thực địa. Đầu tư trên thực địa gồm các hạng mục như: Trung tâm thông tin, giao thông, biển bảng... Do đó, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện vấn đề này, phải đảm bảo nhân lực và tài chính...
 
Tỉnh nên đặt hàng các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chuyên môn. Với 81 điểm đã được xác định về giá trị di sản, nếu chưa làm kịp thì cần ưu tiên làm trước ở một số địa điểm.

Theo Ban Quản lý dự án công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh, thời gian qua, các đoàn chuyên gia đã tiến hành khảo sát 110 vị trí trên địa bàn 9 huyện, thành phố của tỉnh, đã xác định 81 vị trí di sản có nhiều giá trị địa mạo, cảnh quan kỳ thú cho thưởng ngoạn. Đây là cơ sở để định tuyến du lịch cho khu vực công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.  


XUÂN THIÊN (thực hiện)

 

.
.