Cập nhật lúc: 23:04, 22/01/2018 [GMT+7]
.

Xét chọn Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi: Tôn vinh, nhân rộng những cá nhân tiêu biểu


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 24.3.2018, nhân kỷ niệm 43 năm giải phóng Quảng Ngãi, lần đầu tiên tỉnh ta sẽ tổ chức tuyên dương những công dân tiêu biểu của tỉnh.

Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ghi nhận những đóng góp, cống hiến đặc biệt xuất sắc của những công dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh.  

Ghi nhận những đóng góp

Cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, trong những năm qua, kinh tế- xã hội của Quảng Ngãi không ngừng phát triển; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm (năm 2010 có  24%, đến cuối năm 2016 còn hơn 13%). Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố. Kết quả đó là nhờ sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có những cống hiến to lớn, xuất sắc của một số công dân đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho thanh niên tiên tiến của tỉnh.             Ảnh: PV
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho thanh niên tiên tiến của tỉnh. Ảnh: PV


Tuy nhiên, việc đánh giá, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của những công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà từ trước đến nay chưa trở thành phong trào chung trong quá trình xây dựng người công dân tiêu biểu. Do đó, ngày 29.12.2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1008/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”, giai đoạn 2017 - 2020.
 

Tiêu chuẩn xét chọn

Theo Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”, giai đoạn 2017 - 2020, người được xét chọn phải là công dân Nước CHXHCN Việt Nam; đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc).

Trên cơ sở giới thiệu của UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp huyện, thành phố tổ chức xét chọn, giới thiệu từ 1 đến 2 cá nhân đã và đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn theo quy định gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh được giới thiệu không quá 1 cá nhân/đơn vị. Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, mỗi đơn vị giới thiệu không quá 1 cá nhân.

Quy trình xét chọn chặt chẽ

Theo quy định của UBND tỉnh, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, danh sách cá nhân đề nghị xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”, phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và các trang tin điện tử khác có liên quan để thông tin, đăng tải danh sách, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong thời hạn 15 ngày.

Quá thời hạn này, nếu không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, lựa chọn không quá 20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp, để quyết định chọn 10 cá nhân tiêu biểu.

Khi đã có kết quả này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Võ Duy Khánh, cho biết: Với mục đích cao cả là tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, nên việc xét chọn được tổ chức chặt chẽ, có sự đồng thuận cao trong xã hội.

Xây dựng và nhân rộng hình mẫu “công dân tiêu biểu”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đó cũng là mục tiêu của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Do đó, việc xây dựng và nhân rộng những hình mẫu “công dân tiêu biểu” là hết sức cần thiết, góp phần lan tỏa nhiều hơn nữa những cái đẹp.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Tịnh, dù Quảng Ngãi có “chậm” hơn một số địa phương về việc xét chọn “công dân tiêu biểu”, nhưng việc tỉnh bắt đầu “khởi động” tôn vinh những cá nhân “đẹp toàn diện” là điều rất đáng trân trọng. Những cá nhân được tôn vinh “công dân tiêu biểu” sẽ là những người nổi bật nhất trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mỗi người một công việc, một tính cách, tấm lòng, nhưng chắc chắn đều có chung một mục đích tốt đẹp, đó là: Khát khao cống hiến sức lực, trí tuệ, thành quả lao động của mình cho xã hội, cộng đồng và đều tha thiết yêu quê hương, đất nước. Họ sẽ là những “nguồn sáng” cho người khác “đi theo”, vì họ là những tấm gương có sức lay động, cổ vũ, truyền cảm mạnh mẽ cho tất cả mọi người.

 

X.BẢO - H.ANH

Người được xét chọn, tôn vinh phải thực sự tiêu biểu


Đó là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Võ Duy Khánh. Cũng theo ông Khánh, yêu cầu đặt ra với việc xét chọn những cá nhân tiêu biểu phải công bằng, khách quan và hết sức chặt chẽ.

PV: Những cá nhân được xét chọn phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào, thưa ông?

Ông VÕ DUY KHÁNH: Đó là những công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất, là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; được nhân dân, đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội yêu quý, tín nhiệm. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Đối với CB, CCVC và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thời gian công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là đảng viên thì hằng năm phải đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đối với doanh nhân, trong quá trình điều hành doanh nghiệp phải có những đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động; thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo môi trường, an sinh cho người lao động.

PV: Hằng năm, việc xét chọn theo nguyên tắc và thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông VÕ DUY KHÁNH: Việc xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” sẽ được thực hiện theo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, thông qua hình thức bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh theo các quy định của quy chế xét chọn. Hội đồng sẽ không xét chọn với những trường hợp hồ sơ không đầy đủ, gửi hồ sơ không đúng thời gian quy định; hồ sơ bị phát hiện sai phạm, phản ánh đối với cá nhân được giới thiệu, xét chọn thì phải để lại chờ cơ quan có thẩm quyền quyết định. Về số lượng, mỗi năm tỉnh sẽ xét chọn và biểu dương không quá 10 công dân tiêu biểu. Số tiền thưởng là 20 triệu đồng cho mỗi cá nhân được vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”. Mỗi công dân chỉ được tôn vinh một lần.

 

X.T - N.T
(thực hiện)

 


 

.
.